Urząd Miasta Tychy / fot. UM Tychy

Miasto na szybko szuka firmy, która będzie nadzorowała budowę wodnego placu zabaw za prawie 11 mln zł. Obiekt ma powstać w Parku Jaworek, już podpisano umowę z wykonawcą inwestycji. Teraz urząd szuka firmy, która przypilnuje budowy obiekty. 

„Pełnienie wielobranżowego nadzoru inwestorskiego dla potrzeb realizacji zadania pn.: Budowa wodnego placu zabaw w Parku Jaworek” – tak zatytułowane postępowanie ogłosił Urząd Miasta Tychy 6 lipca 2023 roku. Oferty można składać do 14 lipca 2023. To nieco ponad tydzień. 

Nadzór inwestorski polega m.in. na kontrolowania procesu budowy danej inwestycji. Inspektor nadzoru sprawdza i odbiera roboty budowlane, ich zgodność z planami, kontroluje też rozliczenia. Tychy do przeprowadzenia inwestycji potrzebują wsparcia w konkretnych specjalnościach, co opisano w postępowaniu: 

Reklama

– Inspektor branży konstrukcyjno–budowlanej, posiadający uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno–budowlanej bez ograniczeń,

– Inspektor branży elektrycznej, posiadający uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń,

– Inspektor branży wodno-kanalizacyjnej, posiadający uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń,

– Inspektor ds. zieleni, posiadający wykształcenie minimum średnie o profilu architektury krajobrazu lub ogrodniczym lub sztuki ogrodowej lub rolniczym lub ukończone studia podyplomowe o w/w profilach lub kurs inspektora nadzoru prac w terenach zieleni oraz posiadającą co najmniej dwuletnie doświadczenie zawodowe ogrodnicze na stanowisku związanym z pełnieniem nadzoru nad pracami związanymi z realizacją urządzania zieleni.

– Inspektor branży konstrukcyjno-budowlanej zobowiązany jest pełnić funkcję koordynatora inspektorów nadzoru inwestorskiego w zakresie w/w specjalności. 

Umowa z wykonawcą już podpisana 

3 lipca miasto informowało o podpisaniu umowy na budowę wodnego placu zabaw. 

„Oprócz rozbudowanego wodnego placu pojawi się również infrastruktura towarzysząca: ławki, stojaki dla rowerów, itd. Jeśli chodzi o zieleń, architekci zaproponowali przesadzenie istniejących drzew oraz nowe nasadzenia: m.in. drzew w formie piennej i wielopiennej, krzewów, bylin oraz pnączy” – przekonywali urzędnicy. 

Koszt budowy Wodnego Placu Zabaw w parku Jaworek to 10 715 000 zł. Na realizację inwestycji wykonawca firma KRISBUD Sp. z o.o. ma 8 miesięcy.

Reklama