Specjalne oznakowanie w parku na terenie Tychów / fot. UM Tychy

W parkach na terenie Tychów wyznaczono specjalne strefy. Wiemy dlaczego. W wyznaczonych strefach nie będą grabić liści. Ma to wiele korzyści. 

Chodzi o utrzymanie wilgoci w glebie, ale także o schronienie dla wielu stworzeń, w tym jeży. 

W specjalnych strefach Tyski Zakład Usług Komunalnych postawił tabliczki informacyjno-edukacyjne. Informują one o niegrabieniu liści w parku:

Reklama

„Tutaj nie grabimy liści! Opadłe liście są cenną ochroną korzeni drzew, krzewów, trawników i miejskiej fauny na zimę. Tworzą ściółkę, siedlisko wielu bezkręgowców, użyźniające glebę i stanowią zimowy dom m.in. dla jeży! Dbamy o mieszkańców, bo dbamy przyrodę TZUK”.

W roku ubiegłym jeże dostały specjalne domki wiklinowe, które zostały umieszczone w miejscach najczęściej przez nie odwiedzanych.