Weekend dla Ukrainy w Tychach. W sobotę Urząd Miasta będzie dyżurował. Cały weekend na uchodźców czekać będą pracownicy ZUS. W sumie będzie można złożyć wniosek o PESEL i 500+.

W Urzędzie Miasta zorganizowany zostanie dodatkowy dyżur punktów nadawania PESEL. Będą one czynne w godzinach od 8.00 do 15.00.

Przy składaniu wniosku o wydanie numeru PESEL obywatele Ukrainy są zobowiązani do dołączenia do wniosku fotografii. Pobierane są również odciski palców (nie dotyczy to dzieci do lat 12). Zdjęcia można wykonać nieodpłatnie bezpośrednio w Urzędzie Miasta Tychy (s.100, I piętro). Wypełniony wniosek należy złożyć w Biurze Obsługi Klienta na parterze Urzędu Miasta na stanowiskach 2,3, 6 i 8.

Reklama

Należy mieć ze sobą dokument, na podstawie którego przekroczyły granicę (paszport biometryczny, ukraiński paszport wewnętrzny, Kartę Polaka, akt urodzenia w przypadku dzieci). Aby przyspieszyć procedury, osoby mające taką możliwość mogą przy składaniu wniosku wraz z oryginałem przedstawić kserokopię dokumentu tożsamości.

PESEL nadany przed 16 marca

Osoby, którym został już nadany numer PESEL (bez fotografii i pobierania odcisków palców), będą musiały ponownie zgłosić się do Urzędu Miasta i dostarczyć fotografie oraz  zostawić odcisków palców. Zgodnie z ustawą jest to niezbędne, by mogły korzystać z rozwiązań pomocowych przewidzianych w ustawie o pomocy obywatelom Ukrainy. ale tej informacji tam brakuje

Składając wniosek warto podać swój adres mailowy i numer telefonu oraz wyrazić zgodę na założenie profilu zaufanego. Profil ułatwia załatwianie różnych formalności przez internet (np. wniosek o świadczenia pieniężne).

PESEL jest przydatny m.in. do:

– korzystania z opieki zdrowotnej i szczepień
– założenia konta w banku
– zapisania dziecka do szkoły
– korzystania ze świadczeń pomocowych dla uchodźców

Świadczenie 500+

W sobotę i niedzielę (26-27 marca) w godzinach od 9.00 – 15.00  otwarta będzie także tyska placówka ZUS, której pracownicy będą pomagać obywatelom Ukrainy w wypełnianiu wniosków o świadczenie 500+. Od tego dnia dostępny będzie także specjalny wniosek o świadczenie 500+ dla obywateli Ukrainy, którzy przybyli legalnie do Polski po 23 lutego 2022 r. w związku z działaniami wojennymi.

Aby złożyć wniosek do ZUS, potrzebne są:

  • paszporty – osoby składającej wniosek i dziecka lub inny dokumenty tożsamości na podstawie których przekroczono granicę (jeśli wnioskujący je posiada),
  • zaświadczenie o nadaniu polskiego identyfikatora PESEL – osobie składającej wniosek i dziecku,
  • numer rachunku bankowego w Polsce,
  • numer telefonu w Polsce i adres e-mail,
  • orzeczenie polskiego sądu, jeśli wnioskujący jest opiekunem tymczasowym,
  • dokument potwierdzający, że wnioskujący sprawuje pieczę zastępczą nad dzieckiem, jeśli jest taka sytuacja
  • dokument potwierdzający legalność pobytu i dostęp do rynku pracy w Polsce osoby wnioskującej, jeśli przybyła do Polski przed 24 lutego 2022 r.

Adres: Zakład Ubezpieczeń Społecznych, ul. de Gaulle`a 16 Tychy

Od 21 marca działa specjalna infolinia telefoniczna w języku ukraińskim i polskim w sprawie świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy. Wśród obsługujących infolinię są uchodźcy z Ukrainy. Infolinia jest dostępna w dni robocze – od poniedziałku do piątku – w godzinach od 8 do 18 pod numerem 22-444-02-55. Pytania dotyczące świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy można też przesyłać e-mailem na adres  UA@zus.pl .

Reklama