Wiadukt / fot. MZUIM Tychy

Wiadukt w ciągu ulicy Mikołowskiej może zostać zamknięty. Gdy drugi zostanie wyburzony, co może doprowadzić do paraliżu drogowego w tym rejonie miasta i de facto województwa. Dlatego Miejski Zarząd Ulic i Mostów w Tychach ostrzega i informuje o ograniczeniu tonażowym dla tego wiaduktu. Uszkodzić go mogą pojazdy cięższe niż 42 tony. 

„Chodzi przede wszystkim o moment, w którym dojdzie do wyburzenia wiaduktu południowego. Wtedy ruch poprowadzony zostanie tylko po jednym (północnym) wiadukcie, w dwóch kierunkach, co oznacza jego dodatkowe obciążenie. W związku z tym, mając na uwadze stan techniczny oraz przeprowadzoną analizę wytrzymałościową, nośność obiektu została określona na 42t. Tym samym przejazd pojazdów lub zestawu pojazdów przekraczających tę masę może spowodować uszkodzenia, w konsekwencji całkowite zamknięcie wiaduktu” –  informuje Marcin Godzik z MZUiM Tychy. 

Od ponad roku w mieście działa, zintegrowany ze służbami Inspekcji Transportu Drogowego oraz Policji, system ITS, który pozwala na natychmiastowy pomiar w ruchu i identyfikację przeciążonych pojazdów. Zgromadzone dane podlegają zapisowi i archiwizacji.

Reklama

„Apelujemy do wszystkich firm transportowych i kierowców samochodów ciężarowych, o poważne potraktowanie tego komunikatu i bezwzględne stosowanie się do zaleceń” – czytamy w komunikacie MZUiM. 

Reklama