Sesja Rady Miasta Tychy / fot. UM Tychy

Więcej par skorzysta w programu in vitro w Tychach. Radny PiS podkreślał, że to niezgodne z nauką Kościoła. Radni w Tychach przyjęli zmianę w miejskim programie leczenia niepłodności. W tym roku gmina wyda więcej pieniędzy na ten cel. 

Uchwała w sprawie programu polityki zdrowotnej pod nazwą „Wsparcie leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego – In vitro dla mieszkańców miasta Tychy na lata 2022-2025” została przyjęta przez Radę Miasta Tychy 24 listopada 2022 roku. 7 kwietnia br. w Urzędzie Miasta Tychy podpisano umowę na realizację miejskiego programu. Realizatorem programu została Klinika leczenia niepłodności InviMed Katowice.

„W tym roku programem objęto – zgodnie z podpisaną umową – 25 par. Na liście rezerwowej znalazło się 8. Podpisana przez miasto umowa na realizację programu in vitro 2023 roku opiewa na kwotę 152 820 zł. Ponieważ na to zadanie zarezerwowano w tegorocznym budżecie kwotę 250 000 zł, pozostała wolna, niezaangażowana kwota to 97 180 zł” – informuje tyski magistrat. 

Reklama

Przyjęte przez tyskich radnych zmiany do miejskiego programu in vitro, umożliwiają objęcie nim większej liczby par jeszcze w tym roku. Informacje o naborze zostaną ogłoszone po wyłonieniu realizatora programu.

Radny PiS, Mark Gołosz zaznaczał, że program in vitro jest niezgodny z nauką kościoła, w odpowiedzi usłyszał, że jeżeli ktoś nie chce, to nie musi z niego korzystać. 

Reklama