WORD Katowice wynajmie pomieszczenia biurowe i miejsca parkingowe. Biura można wyjąć w Katowicach oraz w oddziale w Tychach.

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Katowicach z siedzibą w Katowicach, 40-507, przy ul.  Francuskiej 78 oferuje na wynajem 54 miejsca parkingowe oraz pomieszczenie biurowe o powierzchni 34,6  m2 w Katowicach, 40-507, przy ul.  Francuskiej 78.

Planowany początek okresu najmu: 1.12.2022 r.

Reklama

Dla nieruchomości na której posadowiony jest przedmiot najmu Sąd Rejonowy w Katowicach prowadzi księgę wieczystą o  numerze KW KA1K/000/152237.

Przedmiot najmu można oglądać, w godz. 8:00 – 15:00 do dnia 2.11.2022 r. po  wcześniejszym kontakcie z osobą upoważnioną Panem Mirosławem Szołtyskiem tel. 510422315.

Postępowanie przeprowadza się w formie komisyjnych negocjacji.

Zakres negocjacji będzie obejmował m.in.:

a. przedstawienie planowanego profilu działalności,

b. oferowany miesięczny czynsz najmu netto za przedmiot najmu,

c. oferowaną miesięczną, ryczałtową kwotę netto za zużycie energii, ogrzewania oraz wody,

d. oświadczenie oferenta, że zapoznał się ze stanem przedmiotu najmu i nie wnosi zastrzeżeń, lub, że ponosi odpowiedzialność za skutki wynikające z rezygnacji z oględzin.

Negocjacje odbędą się w siedzibie WORD Katowice przy ul. Francuskiej 78 w sali konferencyjnej w dniu 4.11.2022 r. w godzinach od 9:00 do 14:00, po wcześniejszym umówieniu dokładnej godziny.

Wybranemu przez WORD Katowice uczestnikowi negocjacji złożona zostanie oferta zawarcia umowy najmu, jednak WORD Katowice zastrzega sobie prawo do zakończenia negocjacji oraz niezłożenia oferty zawarcia umowy któremukolwiek z uczestników negocjacji.

W Tychach dostępne jest przeszło 6 mkw pomieszczenie biurowe przeznaczone na działalność usługowo-handlową lub np. placówkę pocztową. 

Reklama