Więcej na Odnawialne Źródła Energii na Śląsku. Część pieniędzy trafi do Tychów. Dodatkowe 164 mln zł z puli środków przeznaczonych na OZE wynegocjował z Komisją Europejską Zarząd Województwa Śląskiego.

Dzięki takiej decyzji możliwy był wybór kolejnych 10 projektów obejmujących z listy rezerwowej w konkursie 4.1.3 Odnawialne źródła energii. Nowo wybrane projekty – realizowane na terenie 24 gmin – uzyskają wsparcie w wysokości 164 mln zł z EFRR oraz 8,3 mln zł z budżetu państwa.

– Pozyskaliśmy kolejne znaczne środki dla województwa śląskiego. Wspólnie z wicemarszałkiem Wojciechem Kałużą wynegocjowaliśmy z Komisja Europejską  dodatkowe ponad 160 mln zł n budowę instalacji Odnawialnych Źródeł Energii. To potwierdza, że konsekwentnie działamy na rzecz poprawy jakości powietrza w regionie. Na te środki czekają samorządy – skomentował marszałek Jakub Chełstowski.

Przypomnijmy, że działania zmierzające do wykorzystania w tym konkursie wkładu krajowego zostały podjęte przez zarząd województwa już na etapie wyboru projektów w ubiegłym roku, kiedy to na konkurs wpłynęło 125 projektów, których wnioskowane dofinansowanie 10-krotnie przekroczyło dostępną alokację. Taki wzrost zainteresowania społecznego inwestycjami w OZE był niewątpliwie wynikiem szeroko prowadzonych kampanii społecznych na rzecz czystego powietrza i likwidacji niskiej emisji, realizowanych przez rząd jak i samorządy. Marszałek województwa wystąpił wówczas do Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju oraz Ministerstwa Finansów z wnioskiem o zgodę na zwiększenie wkładu krajowego i utworzenie montażu finansowego.

Po uzyskaniu stosownej zgody ministerstw, zarząd podniósł poziom oferowanego wsparcia do 163 mln zł, co pozwoliło na wybór większej liczby projektów niż było to możliwe przy pierwotnej alokacji.

Dzisiaj w wyniku kolejnych starań zarządu województwa, kwota w konkursie została podniesiona do ponad 335 mln zł i pozwoliła łącznie na dofinansowanie 14 projektów związanych z inwestycjami w OZE, które zostały złożone w konkursie 4.1.3 Odnawialne źródła energii.

Tychy otrzymały ponad 16 mln zł dofinansowania na OZE. W sumie projekt „Odnawialne źródła energii szansą na poprawę jakości powietrza w Tychach” to wartość ponad 23 mln zł.

Komentarze

Reklama