Korek na ul. Sikorskiego / fot. UM Tychy

Zamkną ulicę Sikorskiego w Tychach. Radzimy omijać tę ulicę 20 i 21 listopada. To właśnie wtedy pojawią się znaczne utrudnienia z powodu montażu fundamentów dla słupów trakcji trolejbusowej. Chodzi o rejon wiaduktu DK1.

– Projekt organizacji ruchu zakłada całkowite zamknięcie pasa jezdni ulicy Sikorskiego w kierunku Tychów od ulicy Jankowickiej do zjazdu z DK1 od strony Katowic – informuje Ewa Grudniok z tyskiego magistratu. – Kierowcy jadący od Cielmic będą zmuszeni do wjazdu na DK1 w kierunku Katowic i zjazdu do miasta innym wjazdem.  Pojazdy komunikacji miejskiej będą przepuszczane przez plac budowy. Ich wjazd będzie częściowo asekurowany przez pracownika wyznaczonego do kierowania ruchem – dodaje.

Budowa nowego odcinka sieci pozwoli na obsługę dwóch linii: nowej G i zmodyfikowanej linii E. Obie linie będą przebiegać m. in. ulicą Sikorskiego, częściowo pozbawioną trakcji elektrycznej. Kierowcy w czasie montażu powinni uzbroić się w cierpliwość. Długość nowej trakcji wynosić będzie ok. 2 km (po 1 km w każdą stronę).

– Obecnie długość całej trakcji w Tychach wynosi prawie 36 km, ale każdy dodatkowy kilometr jest dla nas ważny, dzięki temu możemy dotrzeć do większej liczby mieszkańców Tychów – podkreśla prezes Tyskich Linii Trolejbusowych Marcin Rogala.

Nowa trakcja ma być gotowa czerwcu 2019 roku.  Oprócz trakcji umowa przewiduje m.in. wybudowanie stacji transformatorowo-prostownikowej, linii kablowej niskiego napięcia prądu stałego (stanowiącą wyprowadzenie mocy na projektowaną sieć trakcyjną) oraz przebudowanie sieci trakcyjnej w obrębie ,,Ronda Zesłańców Sybiru” oraz na odcinku pomiędzy ww. rondem, a ulicą Nad Jeziorem.

Wykonany zostanie także demontaż słupów oświetlenia ulicznego na odcinku projektowanej sieci trakcyjnej, ponieważ oświetlenie uliczne zostanie wykonane, jako skojarzone z siecią trakcyjną.

W ciągu 2 miesięcy do Tychów przyjadą także 3 nowe trolejbusy (wartość umowy: blisko 5, 6 mln zł netto), które będą wyposażone w dodatkowe zasilanie bateriami trakcyjnymi, co oznacza, że będą mogły regularnie kursować po ulicach na których nie ma trakcji elektrycznej.

Inwestycja jest częścią większego projektu pod nazwą: ,,Zakup nowoczesnego taboru autobusowego z napędem ekologicznym na potrzeby rozwoju transportu publicznego w podregionie tyskim”, współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020. W ramach projektu zostanie zakupionych ponad pięćdziesiąt nowoczesnych autobusów, mikrobusy, elektrobusy, pojazdy serwisowe do obsługi taboru autobusowego, pojazd pogotowia technicznego gruntownie przebudowane zaplecze technicznego zajezdni autobusowej PKM oraz wspomniane trzy nowe trolejbusy.

Komentarze

Reklama