Mieszkańcy Tychów /fot. Tychy24.net

2029 bezrobotnych w Tychach: W Tychach w lipcu 2017 roku zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy było 2029 bezrobotnych. W sumie bezrobocie w mieście to 3,1 procent, co oznacza, że jest znacznie mniejsze niż np. w regionie czy kraju.

Niższe bezrobocie od Tychów mają jedynie Bielsko-Biała (2,8 proc.) oraz Katowice (2,4 proc.). Jeżeli chodzi o miasta to najgorzej z bezrobociem jest w Bytomiu (13,3), Sosnowcu (8,7) i Świętochłowicach (8,4).

W przypadku Tychów dużym czynnikiem dobrze wpływającym na stopę bezrobocia jest Tyska Podstrefa Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Niestety, ta generuje „proste miejsca pracy” z niezbyt wysokimi zarobkami.

Reklama

W całym regionie stopa bezrobocia to 5,7 procent, natomiast w kraju 7,1 i jest to mniej niż w Unii Europejskiej, gdzie bez pracy pozostaje 7,7 procent ludności.

Reklama