Mieszkańcy Tychów / fot. Tychy24.net

Chcesz poprawić Tychy? Trwa rekrutacja do akcji „Masz Głos”. 4 września ruszył nabór do ogólnopolskiej akcji Masz Głos. Jej uczestnicy prowadzą działania, które zmieniają ich otoczenie – organizują miejsca spotkań, nadają ulicom nazwy, wprowadzają budżety obywatelskie, odnawiają istotne dla nich miejsca, odkrywają ważne postacie ze swoich okolic – słowem… robią wszystko co sprawia, że życie w ich lokalnej społeczności staje się lepsze. Otrzymują przy tym merytoryczne i organizacyjne wsparcie oraz bezpłatne szkolenia. Każdy może dołączyć!

– Akcja Masz Głos to jedyna akcja, która angażuje zarówno mieszkańców i mieszkanki, jak i władze lokalne do dialogu i współpracy na poziomie samorządowym. Organizowana jest, aby włączać mieszkańców i mieszkanki w życie publiczne, zachęcać do działania i pokazywać, że mogą być współodpowiedzialni za losy swojej gminy – podkreśla dyrektorka akcji Joanna Załuska.

W tym roku nabór do akcji Masz Głos trwa od 4 do 30 września. Dla zainteresowanych zaplanowano bezpłatne szkolenia we wszystkich województwach. Uczestnicy zdobędą wiedzę o samej akcji, a także o wybranych narzędziach, które ułatwią im działanie w lokalnej społeczności, m.in o tym czym jest inicjatywa lokalna i uchwałodawcza, jak wpływać na budżet gminy czy jak angażować mieszkańców metodą organizowania społecznego – zachęcają organizatorzy. Dla osób zainteresowanych uczestnictwem w akcji w województwie śląskim szkolenie planowane jest 16 września w Katowcach, w siedzibie Stowarzyszenia Bona Fides.

Reklama

– Od 2002 roku akcja Masz Głos objęła 680 (27%) gmin w całej Polsce i w każdej z nich działy się fantastyczne rzeczy. Również w naszym regionie możemy pochwalić się aktywnymi uczestnikami akcji. Przykładowo Inicjatywa Mieszkańców Osiedla Kokociniec z Katowic w ramach akcji zaangażowała się w działania na rzecz bezpieczeństwa na osiedlu oraz rozwiązania problemów ruchliwej ulicy przebiegającej przez osiedle, Stowarzyszenie Nasze Osiedle Ścigały zorganizowało akcję czyszczenia głównej ulicy w dzielnicy, a Miejska Biblioteka Publiczna w Piekarach Śląskich przeprowadziła diagnozę lokalną swojej placówki, w której łącznie wzięło udział ok. 250 osób – informuje Grzegorz Wójkowski, koordynator akcji w woj. śląskim.

Każda edycja trwa około dziesięciu miesięcy i przez cały ten czas wszyscy uczestnicy są wspierani przez ekspertów i koordynatorów z Fundacji im. Stefana Batorego i Stowarzyszenia Bona Fides. Przy organizacji swoich działań mogą skorzystać z ich doświadczenia, zasięgnąć rady i pomocy m.in. w aktywizowaniu swoich społeczności lokalnych, dowiedzieć się jak budować dialog mieszkańców z samorządem, a także jak integrować wokół rozwiązywania problemów w mieście czy w gminie.

W akcji mogą wziąć udział organizacje pozarządowe oraz mieszkańcy organizujący się w grupy nieformalne, a także młodzieżowe rady gminy, rady osiedlowe, domy kultury, biblioteki i sołectwa, media, szkoły, uniwersytety trzeciego wieku, portale informacyjne i wszyscy, którym zależy na aktywizowaniu społeczności lokalnej.

Rejestracja oraz szczegółowe informacje o akcji i szkoleniach wojewódzkich na stronie www.maszglos.pl.

Organizatorem akcji jest Fundacja im. Stefana Batorego. Na terenie województwa śląskiego partnerem jest Stowarzyszenie Aktywności Obywatelskiej Bona Fides.

Reklama