Tereny przemysłowe / fot. UM Tychy

Dzisiaj demonstracja w Tychach. Mogą się pojawić utrudnienia w rejonie ulicy Towarowej. Śląsko-Dąbrowska „Solidarność” zapowiada protest w obronie zwolnionego z pracy przewodniczącego Grzegorza Zmudy.

Protest ruszy o godzinie 14.30 potrwa do 17.00. Ma w nim wziąć udział nawet 1000 osób – podaje organizator. 

„Zamierzamy w głośny i dosadny sposób pokazać zarządowi Nexteer, że nie ma naszej zgody na łamanie prawa i zwalnianie ludzi za działalność związkową. W demonstracji wezmą udział członkowie „Solidarności” z całego regionu, z różnych miejscowości i zakładów pracy. Cała śląsko-dąbrowska „Solidarność” stoi murem za Grzegorzem – powiedział Mirosław Truchan, wiceprzewodniczący śląsko-dąbrowskiej „S”.

Reklama

W Nexteer Automotive Poland trwają dwa spory zbiorowe dotyczące podwyżek płac. 

Poniżej prezentujemy oświadczenie firmy Nexteer:

Decyzja o dyscyplinarnym zwolnieniu pracownika została podjęta w następstwie licznych i rażących naruszeń prawa, wewnętrznych przepisów i reguł ustanowionych przez pracodawcę oraz zasad współżycia społecznego, które stanowiły ciężkie naruszenie podstawowych obowiązków pracowniczych. Wymaga podkreślenia, że rozwiązanie stosunku pracy dotyczy wyłącznie nieakceptowalnych i szkodliwych społecznie zachowań pracownika, a nie prowadzenia przez niego działalności związkowej.

Zapewniamy, że były to naruszenia najcięższego kalibru, które trwały od dłuższego czasu, ale nie mogły być już dalej tolerowane. Jesteśmy gotowi wykazać prawdziwość stawianych zarzutów i udowodnić, że naruszenia te miały miejsce, w tym w ramach nadchodzącego procesu sądowego.

Szczegółowe przyczyny zwolnienia zostały na piśmie obszernie przedstawione zwolnionemu pracownikowi, a uprzednio, w ramach konsultacji rozwiązania umowy, także zarządowi związku zawodowego i radzie pracowników. Ze względu na brak zgody pracownika na ujawnienie powodów zwolnienia, nie możemy tego uczynić.

Zdrowe i konstruktywne relacje ze związkami zawodowymi są dla Nexteer Automotive Poland ważnym elementem budowania dialogu społecznego. Najlepszym tego przykładem jest fakt, że wszyscy pracownicy naszej firmy otrzymali w bieżącym roku – pomimo wymagającej sytuacji gospodarczej- podwyżki po prowadzonych negocjacjach i podpisaniu porozumienia z międzyzakładową organizacją związkową OPZZ.

Zarząd Regionu NSZZ Solidarność był wielokrotnie informowany o naruszeniach ze strony zwolnionego pracownika oraz zapraszany do wewnętrznych komisji wyjaśniających. Cenimy wartości oraz działalność NSZZ Solidarność i chcemy budować silne relacje oraz wspólną przyszłość.

Zakład w Tychach pracuje bez zakłóceń, a naszym priorytetem jest zapewnienie stabilności i bezpiecznego środowiska pracy.

Zmiany w funkcjonowaniu komunikacji miejskiej 16 września 2022 r. w godz. 14:30 – 17:00 

Autobusy linii 21, 36, 256, 274, 536, 627, 686, 696, W jadące w kierunku dalszej części terenów przemysłowych, Cielmic, Urbanowic, Wilkowyj, Bojszów, Oświęcimia, Bierunia, Lędzin, Mysłowic po obsłużeniu przystanku Tychy Towarowa 4 wykonają nawrót, następnie pojadą ul. Towarową (bez obsługi przystanków Tychy Towarowa 3, Tychy Hipermarkety 1), następnie skręcą w prawo w ul. Fabryczną, następnie skręcą w lewo w ul Metalową, następnie skręcą w prawo w ul. Przemysłową i dalej swoimi obowiązującymi trasami.

Autobusy linii 273, 551 jadące w kierunku dalszej części terenów przemysłowych po obsłużeniu przystanku Tychy Towarowa 4 wykonają nawrót, następnie pojadą ul. Towarową, następnie skręcą w prawo w ul. Fabryczną, następnie skręcą w prawo w ul. Beskidzką/S1, następnie skręcą w prawo w ul. Przemysłową i dalej swoimi obowiązującymi trasami.

Trolejbusy linii A, C, D zakończą swoje kursy na przystanku Tychy Towarowa 4. Kursy w kierunku Dworca PKP będą rozpoczynać się od przystanku Tychy Towarowa 3.

Reklama