Kolejny dzień smogu w Tychach. Według danych dostarczonych przez czujniki zainstalowane na terenie miasta jakość powietrza w Tychach jest bardzo zła. Przekroczenia pyłu PM 10 i PM 2,5 w zależności od lokalizacji dochodzą do 300 procent.

Co to oznacza dla mieszkańców? Kolejne apele o niewychodzenie z domu – zwłaszcza w czterech ścianach powinny zostać kobiety w ciąży, dzieci i osoby starsze. W końcu pył PM 10 i PM 2,5 są bardzo szkodliwe dla naszego zdrowia.

PM 2,5 jest odpowiedzialny m.in. za wywoływanie raka krtani i gardła. Przed wyjściem z domu warto założyć specjalną maskę z filtrem, dodatkowo zaleca się nieprzebywanie długo na zewnątrz. Zwłaszcza w przypadku dzieci, osób starszych i kobiet w ciąży.

Reklama

W trakcie dnia jest możliwe, że jakość powietrza się poprawi, o czym będziemy informować na bieżąco. Obecnie tyskie pomiary, są tożsame z pomiarami i komunikatem Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska.

ze względu na poziom pyłu zawieszonego na obszarze rybnicko-pszczyńskim jakość powietrza będzie bardzo zła; wszelkie aktywności na zewnątrz są odradzane; osoby chore, osoby starsze, kobiety w ciąży oraz małe dzieci powinny bezwzględnie unikać przebywania na wolnym powietrzu; pozostałe osoby powinny ograniczyć przebywanie na wolnym powietrzu do niezbędnego minimum, na obszarze centralnym oraz w Częstochowie i dolinach beskidzkich – zła, na pozostałym obszarze województwa śląskiego będzie dostateczna – czytamy w komunikacie WIOŚ.

Reklama