Śpiące dziecko / fot. Tychy24.net

Miasto na razie nie utworzy drugiego Żłobka Miejskiego. W razie potrzeby dofinansuje placówki prywatne, które zapewniają zdecydowanie większość miejsc opieki dla dzieci w Tychach. 

O powstanie drugiego żłobka miejskiego wystąpili tyscy radni PiS, przypominając prezydentowi Tychów, że była to jego obietnica wyborcza.

„W ostatnim czasie dane demograficzne pokazują, że miasto się wyludnia. Szukamy sposobu, aby obrócić ten trend. Jest mowa o budowie nowych mieszkań dla potencjalnych Tyszan. Mieszkania to nie wszystko, tym bardziej że jeżeli będą to drogie mieszkania nie każdego będzie na nie stać. Zdecydowanie brakuje w naszym mieście miejsc w żłobku. O tym piszą i mówią Tyszanie od kilku lat” – argumentowali radni. „Panie Prezydencie drugi żłobek miejski, drugie lodowisko to punkty Pana programu wyborczego, pora na jego realizację. Stwórzmy warunki, aby młodzi ludzie wybierali Tychy jako miejsce do życia. Aby tu chcieli osiąść, żyć, stać się częścią naszej wspólnoty” – dodali.

Reklama

Miasto nie stworzy drugiego oddziału żłobka miejskiego. Wyraźnie o tym poinformował w piśmie prezydent Tychów, Andrzej Dziuba. Miasto powołuje się na odpowiednią ilość niepublicznych miejsc opieki na dziećmi i statystyki demograficzne w Tychach. Według władz miasta, obecnie nie ma takiej potrzeby.

W 2020 roku w Tychach urodziło się 950 dzieci. W mieście zabezpieczonych jest 908 miejsc dla dzieci w wieku od 20 tygodnia życia do 3 lat i 8 miesięcy, z czego w Żłobku Miejskim w 2020 roku zabezpieczonych zostało 150 miejsc.

„Kwota przeznaczona w budżecie miasta, w ubiegłym roku, na prowadzenie placówki wyniosła 2 598 601 zł. Ponadto w Tychach funkcjonują 23 żłobki niepubliczne, które są w stanie przyjąć 758 dzieci. Informuję, że będziemy obserwować tendencję przyrostu naturalnego. Jeżeli liczba urodzeń utrzyma się na poziomie posiadanych miejsc w żłobkach, to nie będzie uzasadnienia dla budowy nowej placówki. W takiej sytuacji rozważymy zwiększenie dofinansowania do żłobków niepublicznych” – poinformował prezydent Tychów, Andrzej Dziuba.

Tutaj warto wspomnieć, że miasto dotuje miejsca w żłóbkach niepublicznych. Miesięczna dotacja dla podmiotów prowadzących żłobki na terenie miasta Tychy wynosi 400 zł na każde dziecko objęte opieką, którego rodzice lub opiekunowie prawni mieszkają w Tychach.

W 2020 roku miasto wydało na ten cel ponad 2,7 mln zł.

Reklama