Urząd Miasta Tychy / fot. Tychy24.net

Miasto Tychy robi dodatkowy nabór na m.in. instalacje fotowoltaiczne, solarne i pompy ciepła. Dofinansowanie czeka w ramach projektu „Odnawialne źródła energii szansą na poprawę jakości powietrza w Tychach”. To projekt wart przeszło 20 mln zł.

Dodatkowy nabór będzie trwał od 7 do 22 grudnia.

Wnioski należy składać w Punkcie Obsługi Grabntobiorców (POG) ul. Barona 30, 43-100 Tychy „Balbina Centrum”, pok. 325 we wtorki w godz. od 11:00 do 17:00 i w czwartki w godz. od 8:00 do 15:00 i w Urzędzie Miasta Tychy (Biuro Obsługi Klienta stanowisko nr 3) al. Niepodległości 49 w poniedziałki i środy w godz. od 7.30 do 15.30 oraz w piątki w godz. od 7.30 do 13.30 lub przesłać pocztą przesyłką rejestrowaną (listem poleconym) na adres POG lub Urzędu Miasta Tychy – decyduje data stempla pocztowego.

Reklama

Dokumenty zgłoszeniowe złożone w inny sposób niż to przewiduje regulamin i/lub ogłoszenie o naborze uzupełniającym, nie będą rozpatrywane.

Liczba i rodzaj instalacji w naborze uzupełniającym jest ograniczona.

ZAKRES NABORU:

 1. 75 instalacji fotowoltaicznych o mocach od 2,24 kWp do 5,00 kWp
 2. 4 instalacje fotowoltaiczne o mocach od 5,6 – 7 kWp oraz 4 pompy ciepła c.o. + c.w.u. o mocy od 10,9 do 12 kW ( instalacje łączone)
 3. 26 instalacje solarne o mocach od 3,3 kW do 6,0 kW
 4. 8 pomp ciepła c.w.u. o mocy 2,0 kW
 5. 22 pomp ciepła c.o. + c.w.u. o mocy od 7,4 do 21,6 kW
 6. 9 kotłów na biomasę o mocy od 8,2 do 25 KW

W ramach projektu właściciele budynków mieszkalnych jednorodzinnych mogą uzyskać dotację do 100% kosztów kwalifikowalnych, ale nie więcej niż:

 • Instalacja fotowoltaiczna (panele fotowoltaiczne) – 1 kWp w wysokości  5 500,00 zł brutto,
 • Instalacja solarna (kolektory słoneczne) – w wysokości : 1 6 500,00 zł brutto,
 • Pompa powietrzna do c.o. oraz c.w.u. – w wysokości : 4 5 000,00 zł brutto,
 • Pompa powietrzna do c.w.u. – w wysokości : 9 000,00 zł brutto,
 • Kocioł na biomasę – w wysokości : 1 6 000,00 zł brutto.

Wszystkie potrzebne wzory i dokumenty znajdują się na stronie internetowej projektu (zakładka DOKUMENTY).

Reklama