Kładka / fot. UM Tychy

Od dzisiaj kładka nad torami w centrum Tychów zamknięta. Nie ma przejścia. Chodzi o kładkę znajdującą się nad torami kolejowymi pomiędzy al. Jana Pawła II a ulicą Dąbrowskiego. Powodem jest zły stan techniczny obiektu. 

„Nie możemy pozwolić na dalsze korzystanie z obiektu, który zagraża bezpieczeństwu ludzi. Oprócz regularnie prowadzonych przeglądów, od pewnego czasu obserwujemy nieco szybszy i bardziej dynamiczny postęp degradacji poszczególnych elementów kładki. Najnowsza ocena stanu technicznego pokazała, że obiekt nie nadaje się dla ruchu pieszego, a tym bardziej rowerowego” – wyjaśnia Arkadiusz Bąk – dyrektor Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów w Tychach.

Obiekt należy do miasta ale w związku z planowaną w tym miejscu modernizacją linii kolejowej, przebudowa i remont kładki zostały ujęte w realizowanym przez PKP PLK S.A. projekcie pn.: „Rewitalizacja linii kolejowych nr 140/169/179/885/138 połączenia: Orzesze Jaśkowice – Tychy – Baraniec – KWK Piast – Nowy Bieruń – Oświęcim”.

Reklama

„Wiemy, że prace projektowe w tym zakresie już trwają. Konsultujemy kwestie techniczne i przekazujemy Inwestorowi ewentualne uwagi. Wiemy, że Kolej planuje m.in. zmianę układu torowego, zmianę położenia peronów, likwidację istniejących zejść z kładki na peron oraz szereg prac związanych z konserwacją samej konstrukcji kładki” – wymienia Daria Woźnica – kierownik Działu Administracji Dróg i Mostów MZUiM w Tychach.

Zgodnie z informacjami przekazanymi przez PKP PLK S.A. projekt powinien być gotowy jeszcze w tym roku. Niestety Inwestor na ten moment nie jest w stanie określić jeszcze terminu realizacji wspomnianej inwestycji. Miasto analizuje możliwość sfinansowania remontu na własną rękę. 

Reklama