Urząd Miasta Tychy / fot. Tychy24.net

Mieszkańcy Tychów nie dostaną dodatku energetycznego, mogą za to liczyć na dodatek osłonowy. To efekt ustawy, która weszła w życie. Tyszanie spełniający określone kryteria dochodowe mogą otrzymać nawet ponad 1 400 zł.

Wnioski o dodatki energetyczne złożone po 4 stycznia nie będą rozpatrywane przez miasto. W 2021 roku do Urzędu Miasta Tychy wpłynęło 938 wniosków o dodatek energetyczny, który w zależności od liczby osób w gospodarstwie domowym i terminu jego wypłacania wynosił od prawie 11 złotych do ponad 20 złotych za miesiąc.

Ustawa z 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym, wprowadziła nowy dodatek – osłonowy, jednocześnie dokonała zmian w ustawie Prawo energetyczne.

Reklama

„Wprowadziła zapis, że wnioski o wypłatę dodatku energetycznego złożone w okresie od dnia wejścia w życie ustawy czyli od 4 stycznia do 31 grudnia 2022 roku pozostawia się bez rozpoznania. Dotychczas wpłynął do nas tylko jeden taki wniosek. Osoba, która go przesłała otrzyma zawiadomienie, że zgodnie z ustawą nie będzie on rozpatrywany” – mówi Monika Łuczyńska, naczelnik Wydziału Gospodarki Lokalowej w Urzędzie Miasta Tychy.

Dodatek osłonowy jest elementem rządowej tarczy antyinflacyjnej, który ma na celu zniwelowanie wzrostu cen energii, gazu a także żywności. Dodatek osłonowy będzie przysługiwał gospodarstwu domowemu, którego przeciętne miesięczne dochody nie przekraczają 2100 zł (netto) w gospodarstwie jednoosobowym albo 1500 zł na osobę  w gospodarstwie wieloosobowym.

Przyjmowaniem i rozpatrywaniem wniosków zajmuje się Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tychach – Dział Świadczeń Rodzinnych, ul. Barona 30. Kwota dodatku osłonowego jest uzależniona od dochodów gospodarstwa domowego. Do tej pory do tyskiego MOPS wpłynęło blisko 1300 takich wniosków.

Wysokości dopłat w ramach dodatku osłonowego:

  • jednoosobowe gospodarstwo domowe otrzyma 400/500* zł przy założeniu że jej dochód nie przekroczy 2100 złotych,
  • gospodarstwo 2-3 osobowe otrzyma 600/750* zł przy założeniu, że dochód nie przekroczy 1500 złotych miesięcznie na osobę,
  • gospodarstwo 4-5 osobowe otrzyma 850 zł/1062,50* zł przy założeniu, że dochód nie przekroczy 1500 złotych miesięcznie na osobę,
  • gospodarstwo 6 i więcej osobowe otrzyma 1150 zł/ 1437,50* zł przy założeniu, że dochód nie przekroczy 1500 złotych miesięcznie na osobę.

*Kwoty dofinansowania są uzależnione od źródła ogrzewania. W przypadku ogrzewania na paliwo stałe, które zostało wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków kwota dodatku osłonowego jest wyższa.

Reklama