Od lewej Edyta Danielczyk, Paweł Porszke i Jakub Chełstowski, radni Tychy Naszą Małą Ojczyzną podczas spotkanie w sprawie mariny w UM Tychy /fot. Tychy24.net

W Tychach na sesji rady miasta Paweł Porszke ze Stowarzyszenia Tychy Naszą Małą Ojczyzną zaprezentował stanowisko swojego klubu odnośnie budowy mariny na Paprocanach. To właśnie zmianom w projekcie było poświęcone głośne spotkanie w Urzędzie Miasta Tychy. Wtedy też posypały się gromy na miejskich urzędników.

Czytaj również: Zamiast wioski żeglarskiej kołchoz? W Tychach nie chcą nowej koncepcji mariny

Podczas w/w spotkania środowiska żeglarskie wykazały, że forsowana przez władze miasta koncepcja architektoniczna Mariny nie spełnia wymogów funkcjonalności, a  zaspokaja jedynie potrzeby wąskiej grupy podmiotów gospodarczych działających na rynku komercyjnych szkoleń żeglarskich oraz udostępniania sprzętu żeglarskiego. Forsowana koncepcja uniemożliwia jednoczesne prowadzenie dalszej działalności statutowej stowarzyszeń i klubów skupionych do tej pory na terenie jeziora Paprocańskiego – napisali radni w swoim stanowisku.

Reklama

Poniżej pełna treść stanowiska skierowanego do prezydenta Tychów:

Sz.P.
Andrzej Dziuba
Prezydent Tychów

Stanowisko Klubu Radnych Tychy Naszą Małą Ojczyzną w sprawie budowy Mariny Paprocany!

W związku z planowaną inwestycją UM Tychy pn. „Przebudowa Mariny Paprocańskiej” wyrażamy głębokie zaniepokojenie  forsowanym przez UM Tychy rozwiązaniem sprzecznym z oczekiwaniami środowisk żeglarskich działających od wielu lat na terenie Jeziora Paprocańskiego. Zaproponowana ostatecznie druga koncepcja architektoniczna Mariny Paprocańskiej powinna zostać odrzucona ze względu na liczne uwagi i zastrzeżenia żeglarzy z tzw. „Porozumienia Paprocańskiego”, które zostały wyrażone publicznie na spotkaniu w dniu 13.04.2017r. w UM Tychy.  Samo porozumienie zrzesza w sobie zarówno podmioty gospodarcze związane z żeglarstwem, jak i Stowarzyszenia oraz kluby działające społecznie. Podczas w/w spotkania środowiska żeglarskie wykazały, że forsowana przez władze miasta koncepcja architektoniczna Mariny nie spełnia wymogów funkcjonalności, a  zaspokaja jedynie potrzeby wąskiej grupy podmiotów gospodarczych działających na rynku komercyjnych szkoleń żeglarskich oraz udostępniania sprzętu żeglarskiego. Forsowana koncepcja uniemożliwia jednoczesne prowadzenie dalszej działalności statutowej stowarzyszeń i klubów skupionych do tej pory na terenie jeziora Paprocańskiego, a reprezentowanych przez tzw. ”Porozumienie Paprocańskie” – konsekwencją realizacji przedłożonego projektu Mariny będzie w niedalekiej przyszłości likwidacja stowarzyszeń działających na terenie jeziora Paprocańskiego.

Uważamy, iż wizja architektoniczna „Mariny” powinna być zaprezentowana w taki sposób, by łączyła potrzeby wszystkich podmiotów i stanowiła odpowiedź na realne potrzeby mieszkańców w zakresie uprawiania żeglarstwa. Taka koncepcja architektoniczna została przedstawiona do publicznej wiadomości w październiku 2015 r. i (co godne pochwały) powstała ona w oparciu o długotrwałe konsultacje z przedstawicielami środowisk żeglarskich zgromadzonych wokół powołanego do tego celu „Porozumienia Paprocańskiego”. Wypracowana w 2015r. koncepcja gwarantuje miejsce zarówno dla działalności prowadzonej przez podmioty gospodarcze i nie odbiera możliwości prowadzenia statutowych działalności istniejącym nad brzegiem Jeziora Paprocańskiego Stowarzyszeniom i Klubom Żeglarskim. Jest dostosowana w formie architektoniczno-estetycznej do zmieniającej się w wyniku rewitalizacji przestrzeni wokół brzegu jeziora. Utrzymuje i gwarantuje ona obecnie funkcjonującym Stowarzyszeniom i podmiotom gospodarczym to, iż nie utracą posiadanego na dzień dzisiejszy miejsca, w którym od lat  prowadzą działalność statutową skupiając wielu mieszkańców Tychów, dlatego podtrzymujemy opinię wyrażoną przez naszych radnych STNMO w trakcie spotkania w UM Tychy w dniu 13 kwietnia 2017r., że UM Tychy powinien wrócić do koncepcji z 2015 roku  i zaprezentować ostateczne rozwiązanie będące przedmiotem kompromisu i współpracy z środowiskiem żeglarskim działającym na terenie jeziora Paprocańskiego. Pora na refleksję i usunięcie kardynalnych błędów w opracowaniu, za które zapłacili po raz drugi tyscy podatnicy!

Z wyrazami szacunku
Radni Klubu Tychy Naszą Małą Ojczyzną

Reklama