Wizualizacja parkingu / fot. UM Tychy

Ruszyła budowa parkingu przy Szpitalu Wojewódzkim w Tychach. Będzie miał dwa poziomy. Teren budowy przekazano już wykonawcy – Przedsiębiorstwu Inżynieryjno-Budowlanemu Budecon. Docelowo trzeba się liczyć z utrudnieniami. 

Inwestycja zlokalizowana jest u zbiegu ulic Wyszyńskiego i Edukacji w Tychach. „To dobra i potrzebna miastu inwestycja. Mieszkańcy od lat narzekali na brak miejsc parkingowych przy tak ważnym obiekcie jakim jest Megrez Szpital Wojewódzki” – mówi marszałek Jakub Chełstowski, który jeszcze jako radny zabiegał o przejęcie szpitala przez miasto Tychy. Co ostatecznie się stało.

„Plac budowy zostanie wygrodzony, a to oznacza, że nie będzie możliwości zatrzymywania się na istniejącym parkingu, jaki mieści się przy Szpitalu Wojewódzkim” – tłumaczy Agnieszka Kijas, rzecznik Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów w Tychach. „Kierowców prosimy, by nie pozostawiali tam swoich samochodów” – dodaje.

Docelowo na nowym parkingu znajdzie się 117 miejsc postojowych dla samochodów osobowych (57 miejsc na parterze i 60 miejsc na pierwszym piętrze), a także 48 miejsc postojowych dla rowerów oraz 22 miejsca postojowe dla motocykli.

„Parking Park&Ride posiadać będzie dwie kondygnacje nadziemne. Dolną, przeznaczoną na garaż zamknięty oraz górną, gdzie przewidziano parking otwarty, zadaszony, z ażurowymi ścianami zewnętrznymi” – tłumaczy Artur Kruczek, dyrektor Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów w Tychach. „W strefie wjazdu znajdować się będzie pomieszczenie dozoru, umożliwiające kontrolę wizualną wjeżdżających i wyjeżdżających samochodów” – dodaje.

Przewidziano także szereg udogodnień dla osób niepełnosprawnych. By zapewnić im dostęp do obu kondygnacji parkingu Park&Ride wejście na parter budynku wyrównane zostanie z poziomem chodnika.

„W jednej z klatek znajdować się będzie dźwig osobowy przystosowany dla osób niepełnosprawnych na wózkach inwalidzkich. W pobliżu dźwigu, na obu kondygnacjach, wyznaczone zostaną miejsca postojowe dla osób niepełnosprawnych. Ponadto wszystkie ciągi piesze zaprojektowano w sposób ułatwiający poruszenie się osobom na wózkach inwalidzkich, osobom o ograniczonej sprawności ruchowej oraz osobom starszym” – wyjaśnia Arkadiusz Bąk, zastępca dyrektora MZUiM ds. realizacji inwestycji.

Na razie nie będzie utrudnień w ruchu w tym rejonie, ale ostatecznie pojawią się dopiero z chwilą rozbudowy układu drogowego. Chodzi o przebudowę istniejących ciągów pieszych, budowę nowych odcinków chodników i ścieżek rowerowych o łącznej długości 675 metrów, a także wymianę dwóch wiat przystankowych zlokalizowanych po obu stronach ulicy Wyszyńskiego.

Całkowita wartość projektu wynosi blisko 15 mln zł z czego dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego stanowi ponad 81% proc. (11,5 mln zł).