Szpital Wojewódzki w Tychach chce zmodernizować blok operacyjny za bagatela 36 mln zł. Pomóc mają pieniądze z Unii Europejskiej. Już złożono odpowiedni wniosek w Urzędzie Marszałkowskim.

Wniosek o dofinansowanie na poziomie nieco ponad 30 mln zł nosi nazwę: „Poprawa jakości i dostępności świadczeń medycznych dla mieszkańców Miasta Tychy i Powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego poprzez modernizację infrastruktury i wyposażenia przez Megrez Sp. z o.o. w Tychach”. W sumie całość projektu ma kosztować około 36 mln zł. . Chodzi o kompleksową modernizację szpitalnego bloku operacyjnego i centralnej sterylizatorni.

– W zakres prac objętych wnioskiem na bloku operacyjnym (5 sal operacyjnych) i w centralnej sterylizatorni wchodzi całkowita ich przebudowa wraz z infrastruktura techniczną i zakup całego wyposażenia bloku łącznie z aparaturą medyczną. Dodatkowo ma powstać połączenie bloku z centralną sterylizatornią przez dobudowę windy zewnętrznej – mówi Małgorzata Jędrzejczyk rzecznik spółki Megrez.

Reklama

Wyniki konkursu mają być znane w grudniu, wtedy dowiemy się czy tyski szpital przeprowadzi tak dużą inwestycję.

Reklama