Parking na ulicy Sikorskiego w Tychach / fot. Tychy24.net

Utrudnienia dla kierowców w Tychach: Kolarze przejadą przez Tychy w ramach Tour de Pologne poza widowiskiem będą też utrudnienia. Trasa przejazdu będzie odbywać się ulicami: Bieruńską, Jedności, Targiela, Szojdy, Strzelecką, Sikorskiego (jezdnia północna) i Al. Bielską (jezdnia zachodnia).  Na czas przejazdu wszystkie te drogi oraz zjazd z DK-1 do ul. Sikorskiego zostaną zamknięte dla ruchu (1 sierpnia w godzinach od 15.00-16.00). Pojawią się też utrudnienia dla pasażerów komunikacji miejskiej.  

30 lipca, podczas trwania II etapu i zamknięcia ulic w Katowicach w godzinach od 10:00 do ok. 19:30, autobusy linii 1, 4 wyjeżdżające z Tychów w tych godzinach, od przystanku „Katowice Kolonia Zuzanna” pojadą prosto, do przystanku „Zawodzie Waleriana” obsługując po drodze przystanek „Katowice Porcelanowa”.  Autobusy te zakończą bieg na przystanku „Zawodzie Waleriana”, po czym bez postoju wykonają nawrót na węźle drogowym Murckowska – Roździeńskiego, zabiorą pasażerów z przystanku „Zawodzie Waleriana”, i pojadą w kierunku Tychów według obowiązującej trasy przejazdu i godzin rozkładowych. Na tych przystankach autobusy w miarę możliwości odczekają na swój planowy rozkładowy czas odjazdu.

– W związku z tym, iż na przystanku „Zawodzie Waleriana” możliwości postoju będą bardzo ograniczone, autobusy ww. linii  będą wyjeżdżać z Tychów do Katowic z 5 minutowym opóźnieniem.  Autobusy linii 29 i 45  wyjeżdżające z Mikołowa w kierunku Katowic, będą kończyć bieg na przystanku „Brynów W. Pola”, po czy zawrócą na węźle Mikołowskim i odjadą z przystanku „Brynów W. Pola” w kierunku Mikołowa w miarę możliwości według planowej godziny odjazdu – mówi Andrzej Ochman – dyrektor MZK Tychy.

Reklama

Autobusy odjeżdżające z Mikołowa do Katowic nie będą obsługiwać przystanków: „Katowice AWF”, „Katowice Mikołowska”, „Katowice Mikołowska Sąd”, „Katowice Andrzeja Dworzec” i „Katowice Kopernika Dworzec”.

Podczas III etapu ( 31 lipca) będą utrudnienia w rejonie Mysłowic, Imielina, Chełmu Śląskiego i Oświęcimia.

– Autobusy linii 536 w kursach z godzin 9:50, 11:05, 13:55, 14:35 z przystanku początkowego „Tychy Dw. PKP” dojadą tylko do przystanku „Hołdunów Pętla”, gdzie poczekają na swój planowy odjazd w kierunku Tychów. Nie będą wykonane kursy z Mysłowic w godzinach 12.29, 14.15, 15.28, 16.33. W tych godzinach nie będą obsługiwane przystanki w Mysłowicach – dodaje dyrektor Ochman.

Autobusy linii 54 w kursach z godzin 13:55, 14:44 z przystanku „Tychy Lodowisko” w kierunku Imielina pojadą tylko do przystanku „Bieruń Osiedle” a następnie  prosto do przystanku „Bieruń Pętla”, gdzie zawrócą i poczekają tak, aby planowo włączyć się na przystanek „Warszawska Skrzyżowanie” w kierunku Tychów. Autobusy w ww. godzinach nie będą obsługiwać przystanków w Imielinie, Chełmie Śląskim i Kopciowicach.

Autobusy linii 686 w kursach z godzin 12:59, 13:37, 14:45 z przystanku początkowego „Tychy Jana Pawła II” w kierunku Oświęcimia na skrzyżowaniu ulic Śląskiej, Konopnickiej, Powstańców Śląskich, Konarskiego w Oświęcimiu skręcą w prawo w kierunku przystanku „Oświęcim Dw. PKP”, gdzie poczekają, tak aby włączyć się planowo na swój kurs w kierunku Tychów. Autobusy w ww. godzinach nie będą obsługiwać przystanków w centrum Oświęcimia.

W IV etapie – 1 sierpnia wystąpią utrudnienia w rejonie Imielina, Chełmu Śląskiego, Bierunia, Lędzin, Tychów, Kobióra, Wyr, Orzesza Zgoń i Żor.

Na terenie gminy Tychy nastąpi czasowe zamknięcie dla ruchu ulic Bieruńskiej, Jedności, Targiela, ks. Szojdy, Sikorskiego, Bielskiej w godzinach 15:00 – 16:00 w związku z powyższym:

Trolejbusy linii B i E kończące swoje kursy na przystanku „Paprocany Pętla T-bus” w kursach od godziny 14:23 do godziny 15:23 dla linii B oraz kursy o godzinach 14:46 i 15:15 dla linii E z przystanku początkowego „Tychy Dw. PKP” z ulicy Armii Krajowej skręcą w lewo na ulicę Piłsudskiego i pojadą do przystanku „Towarowa”, po stronie południowej po czym zjada do zajezdni. Analogicznie w kierunku przeciwnym. Trolejbusy te nie obsłużą przystanków „Osiedle T”, „Paprocany Dymarek” i „Paprocany Pętla T-bus”.

Autobusy linii 21 w kursach rozpoczynających się o godzinach 14:07 i 15:10 z przystanku „Wilkowyje Murarska” po obsłudze przystanku „Lear” i po dokonaniu nawrotu na terenie zakładu będą oczekiwały na swój planowy odjazd z tego przystanku kierunku przeciwnym. Autobusy te nie obsłużą przystanków „Cielmicka”, „Cielmice Nowe Łąki”, „Cielmice Kościół”, „Cielmice Cmentarz”, „Cielmice ks. Szojdy”, „Cielmice Pętla”.

Autobus linii 696 w kursie o godzinie 15:05 z przystanku „Lear” po obsłudze przystanku „Strefowa” skręci w prawo na ulicę Cielmicką, następnie pojedzie ulicami Towarową, Piłsudskiego w kierunku przystanku „Dmowskiego”, gdzie włączy się na swoją planową trasę.Autobus ten nie obsłuży przystanków „Brama Słońca”, „Osiedle U”, wszystkie przystanki na ul. Sikorskiego, „Cielmice Nowe Łąki”, „Cielmice Kościół”, „Cielmice Cmentarz”, „Cielmice ks. Szojdy”, „Cielmice Pętla”.

Autobusy linii nr 4 w kursie o godzinie 15:15, linii 75 w kursie o godzinie 15:04, linii 137 w kursie o godzinie 15:14, linii 82 w kursie o godzinie 15:25 z przystanku „Osiedle O” skręcą z ulicy Armii Krajowej w lewo i ulicami Piłsudskiego i Towarowa pojadą do zajezdni, skąd rozpoczną swój kolejny kurs, autobus linii 268 w kursie 14:59 z przystanku „Piłsudskiego”, do zajezdni pojedzie prosto ulicami Piłsudskiego i Towarową, skąd rozpocznie swój następny kurs. Autobusylinii nr 4 w kursie o godzinie 14:45, linii 137 w kursie o godzinie 14:44 z przystanku „Osiedle O” dojadą do końcowego przystanku „Paprocany Wiadukt”, a następnie z tego przystanku udadzą się ulica Beskidzką i Towarową w kierunku zajezdni, skąd rozpoczną kolejny kurs. Autobusy te nie obsłużą przystanków „Osiedle T”, „Paprocany Dymarek”, „Paprocany Pętla”, „Jezioro Paprocańskie”, „Osiedle Z”, „Osiedle Z1”, „Sikorskiego Wiadukt”.

Autobus linii 14 w kursie o godzinie 14:15 z przystanku początkowego „Katowice Korfantego” od przystanku „Hala Sportowa”, zawróci na rondzie ulic Dmowskiego i Piłsudskiego i ulicami Piłsudskiego i Towarową pojedzie w kierunku zajezdni, analogicznie w kierunku przeciwnym. W kursie o godzinie 14:45 z przystanku początkowego „Katowice Korfantego” od przystanku „Hala Sportowa”, zawróci na rondzie ulic Dmowskiego i Piłsudskiego i ulicami Piłsudskiego i Towarową pojedzie w kierunku zajezdni, autobus ten podstawi się na godzinę 16:18 na przystanek „Paprocany Wiadukt”. Autobusy te nie obsłużą przystanków „Brama Słońca”, „Osiedle U”, „Sikorskiego Kościół”, Osiedle W”, „Paprocany Dymarek”  „Paprocany Pętla”, „Jezioro Paprocańskie”, „Osiedle Z”, „Osiedle Z1”, „Sikorskiego Wiadukt”, w kierunku Cielmic.

Autobus linii L w kursie o godzinie 15:03 z przystanku początkowego „Wartogłowiec Kościół” od przystanku „Osiedle O” skręci z ulicy Armii Krajowej w lewo i ulicami Piłsudskiego i Towarową pojedzie w kierunku przystanku „Towarowa Skrzyżowanie”, następnie skręci w prawo w ulicę Cielmicką i włączy się na swoją właściwą trasę na ulicy Strefowej od przystanku „Strefowa”. Analogicznie w kierunku przeciwnym w kursie rozpoczynającym swoją pracę o godzinie 15:12 z przystanku „Barwna Cmentarz”. . Autobus ten nie obsłuży przystanków na odcinku „Tychy Os. T” – „Cielmicka”.

Na terenie gmin Tychy, Kobiór, Wyry:

Z uwagi na brak możliwości alternatywnego przejazdu zostają zawieszone kursy autobusów linii 157, odjazdy z przystanku „Tychy Szpital Wojewódzki” w kierunku Mikołowa o godzinie 15:26 oraz z przystanku „Mikołów Dw. PKP” w kierunku Tychów o godzinie 15:31.

Reklama