Sortowania śmieci / fot. UM Tychy

W przyszłym roku kolejna podwyżka za śmieci w Tychach? Miasto ogłosiło przetarg na odbiór odpadów komunalnych. Na oferty urząd czeka do 6 października, a ewentualny wykonawca – prawdopodobnie konsorcjum ze spółką miejską MASTER – Odpady i Energia na czele – ma być związany przedstawioną ofertą do lutego 2022 r. 

Miasto Tychy ogłosiło przetarg na: „Świadczenie usług odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie miasta Tychy”. Co prawda przetarg nie został jeszcze rozstrzygnięty, ale raczej obniżek stawek za odbiór odpadów nie należy się spodziewać. Ewentualna nowa umowa ma obowiazywać 12 miesięcy. 

„Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych zlokalizowanych na terenie miasta Tychy, właścicieli nieruchomości, na których znajduje się domek letniskowy, lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno- wypoczynkowe oraz nieruchomości w części zamieszkałych a w części niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne (dalej zwanych nieruchomościami mieszanymi)” – czytany w warunkach przetargu.

Reklama

Firma świadcząca usługi będzie musiała także m.in. dostarczyć pojemniki na różnego rodzaju odpady, zarówno do budynków wielo jak i jednorodzinnych. 

Oferty zainteresowane firmy mogą zgłaszać do 6 października, muszą być ważna do lutego 2022 roku. 

Od stycznia tego roku weszła w życie podwyżka cen odbioru odpadów, którą przegłosowali tyscy radni. Z 15 zł do 26 zł za odpady segregowane. W czerwcu natomiast pisaliśmy o luksusowych samochodach, które chcieli leasingować w spółce MASTER. Ostatecznie po materiale tychy24.net na ten temat przetarg unieważniono. 

Od śmieci do luksusu. Spółka chce dwa nowe samochody dla prezesów. Mieszkańcom niedawno podnieśli ceny za odpady