Ścieżka rowerowa / fot. MZUiM Tychy

W Tychach za kilka lat powstanie velostrada. Początek będzie miała na DK86. Na razie jednak miasto przygotowuje dokumenty do realizacji inwestycji, która ma połączyć drogą rowerową wybrane miasta Metropolii. Miejski Zarząd Ulic i Mostów w Tychach wyłonił wykonawcę, który opracuje program funkcjonalno-użytkowy dla tego przedsięwzięcia.

Początek tyskiego odcinka Velostrady to teren leśny w pobliżu węzła DK86 ul. Beskidzkiej na granicy z Katowicami. Następnie trasa rowerowa poprowadzona zostanie lasem przez ok. 1,4 km, przecinając nieczynną linię kolejową i łącznicę T. Boya-Żeleńskiego, a dalej wzdłuż ul. Katowickiej aż do skrzyżowania z ul. Palmową, przecinając po drodze ul. Czułowską, rzekę Mleczną i potok Mąkołowski. Łączna długość drogi rowerowej na tym odcinku wynieść ma ok. 3,1 km.

Program funkcjonalno-użytkowy ma być gotowy do stycznia 2024 roku.

Reklama

„Opracowanie szczegółowego projektu koncepcyjnego drogi rowerowej wraz z budową i przebudową obiektów inżynierskich jest wymogiem formalnym i w znacznym stopniu usprawni przeprowadzenie docelowego postępowania przetargowego, a następnie przyspieszy proces projektowania” – mówi Arkadiusz Bąk, dyrektor Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów w Tychach.

Zadanie realizowane będzie w  formule „Zaprojektuj i buduj”, która obejmuje opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej, uzyskanie niezbędnych warunków technicznych, pozwoleń i decyzji administracyjnych oraz wykonanie robót budowlanych na podstawie opracowanej dokumentacji projektowej.

Całość powinna być gotowa w czerwcu 2026 i wszystkie zadania związane z budową tyskiego odcinka Velostrady zostaną dofinansowane przez Górnośląsko-Zagłębiowską Metropolię. Szacunkowy koszt całej inwestycji to około 29 000 000 PLN.

Reklama