Ulica Darwina 4 / fot. Tychy24.net

Miasto wylicza jak pomaga mieszkańcom po wybuchu na ulicy Darwina. Służby ciągle prowadzą czynności w sprawie wybuchu, w skutek którego zginął jeden mężczyzna. 

Jak obecnie wygląda sytuacja osób poszkodowanych, które nie mogą wrócić do swoich mieszkań? 

„Zgodnie z postanowieniem Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Tychach zlecono opracowanie ekspertyzy technicznej, która określi zakres szkód, sposób usunięcia zniszczonego stropu, następnie jego odtworzenia oraz doprowadzenie obiektu do właściwego stanu technicznego i możliwość dalszego użytkowania lokali zgodnie z przepisami. Ekspertyza będzie wykonana do końca maja 2024 roku” – poinformowało miasto Tychy. 

Reklama

Wpłynęło 27 wniosków o wsparcie z Fundacji Tychy Dobre Miejsce. 29 wniosków złożyły rodziny, chcące uzyskać pomoc z Caritas-u. 31 rodzin otrzymało wsparcie finansowe z MOPS.

25 rodzin podpisało umowy na mieszkania, mieszkanie chronione lub pokoje nad basenem miejskim.5 rodzin rozważa podpisanie umów. Pozostałe zdecydowały, że same zabezpieczą swoje potrzeby mieszkaniowe.

Ulica Darwina 4 / fot. Tychy24.net

Zgodnie z decyzją Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Tychach:

a)     Uporządkowano teren katastrofy na zewnątrz i w częściach wspólnych budynku.

b)     Zamontowano zamykane drzwi wejściowe do klatki nr 4 od strony podwórza.

c)     Trwale zabezpieczono przed dostępem i oznakowano wejścia do szybu windowego na każdej kondygnacji klatki schodowej nr 4.

d)    Podstemplowano nadproża w elewacji budynku w miejscu ubytku ściany w lokalu nr 53 oraz załamanego stropu nad kondygnacją parteru.

Firma ubezpieczeniowa prowadzi czynności wyjaśniające w sprawie szkód związanych z wybuchem gazu.

Mieszkańcy po wcześniejszym umówieniu z administratorem – Rejonem Obsługi Mieszkańców nr IV – zabierają swoje rzeczy z mieszkań. Pomaga w tym Tyskie Centrum Wolontariatu. Sukcesywnie usuwany jest gruz z lokali mieszkalnych oraz odbywają się demontaże liczników prądu oraz gazu w lokalach.

Reklama