Mieszkańcy Tychów zapłacą więcej za bilety na autobusy i trolejbusy. Podwyżki już niedługo wejdą w życie. Za bilet, który do tej pory kosztował 3,40 (na jedno miasto 20 minutowy) zapłacimy teraz 4 zł. Za bilet na dwa miasta (40 minutowy) płaciliśmy 4 zł zapłacimy 5 zł, a np. bilet 90 minutowy na trzy miasta ma kosztować nie 5 a 6 zł.

Jak podaje GZM, spadek wpływów ze sprzedaży biletów to około 100 mln zł. Projekt zmian w cenach biletów został przekazany do konsultacji związkom zawodowym. Nowa taryfa ZTM ma zacząć obowiązywać najwcześniej od drugiej połowy kwietnia. To oznacza podwyżki dla mieszkańców m.in. Tychów.

Podwyżka cen biletów nie jest łatwą decyzją, aczkolwiek sytuacja ekonomiczna i wymogi sanitarne związane z COVID-19, spowodowały, że podobnie jak w innych miastach, jest koniecznością – mówi Kamila Rożnowska z Metropolii.

Reklama

Jak podkreśla Metropolia, transport publiczny na terenie Metropolii jest finansowany przede wszystkim z budżetów miast i gmin, których sytuacja finansowa jest coraz trudniejsza, ponieważ z powodu pandemii ich dochody są mocno ograniczone. Dodatkowo wydatki gmin na komunikację regularnie rosną, co jest związane z większymi kosztami jej funkcjonowania w czasie pandemii.

„Wpływy z biletów pokrywają średnio około 30 proc. kosztów funkcjonowania transportu publicznego na naszym obszarze” – mówi Michał Wawrzaszek, rzecznik prasowy ZTM. „W związku z ograniczeniami z powodów pandemicznych, pokrycie kosztów spadło już do blisko 20 procent, co oznacza, że te różnice stają się coraz większe. Dla przykładu – do każdego biletu jednorazowego za 3,6 zł, trzeba aktualnie dopłacać aż ok. 8 zł” – dodaje Wawrzaszek.

Pocieszeniem dla pasażerów ma być fakt, że średni wzrost cen biletów długookresowych i wieloprzejazdowych nie przekroczy 11 proc., a dla biletu „Miasto 30” wyniesie zaledwie 6 proc. Proponowana średnia podwyżka cen wszystkich biletów ZTM to ok. 12 proc.

Oto najważniejsze założenia taryfowe:

 • Wprowadzony zostanie specjalny bilet na czas pandemii – „Sieć 180” w bardzo atrakcyjnej cenie 550 zł. Oznacza to, że miesięczny koszt takiego biletu wyniesie niecałe 92 zł. W półrocznej perspektywie pozwoli to zaoszczędzić pasażerom nawet 400 zł. Bilet o nazwie „Sieć 180” zostanie udostępniony w sprzedaży do 31 grudnia 2021 roku. Ze względu na swoją atrakcyjną cenę, nie będzie on podlegał zwrotowi. W przypadku tego biletu nawet jeżeli pasażer z różnych względów nie mógłby korzystać z komunikacji zbiorowej przez kilka tygodni, to miesięczny koszt i tak będzie niższy, niż zakup innych biletów długookresowych.
 • Wprowadzone zostaną nowe bilety długookresowe na dwa miasta – „2 Miasta 30” oraz „2 Miasta 90”, dzięki czemu pasażerowie podróżujący w obrębie dwóch gmin nie odczują mocno skutków podwyżki.
 • Ceny biletów elektronicznych pozostaną niższe niż w przypadku biletów papierowych, których koszty dystrybucji i druku również wpływają na wysokość ich ceny. Cały czas pracujemy nad tym, aby poszerzać kanały sprzedażowe elektronicznych biletów, m.in. w styczniu uruchomiona została autoryzowana aplikacja Mobilny ŚKUP, za pomocą której możliwy jest zakup wszystkich biletów z taryfy ZTM. Elektroniczne bilety jednorazowe dostępne są także w innych popularnych wśród pasażerów aplikacjach mobilnych (SkyCash, moBILET, mPay oraz jakdojadę.pl). Można je również kupić za pomocą karty zbliżeniowej w nowych kasownikach, które w tej chwili dostępne są w pojazdach kursujących w południowej części Metropolii.
 • Wprowadzone zostanie nowe uprawnienie dla pasażerów korzystających z biletu Dziennego, którzy w soboty, niedziele oraz święta będą mogli zabrać w podróż komunikacją miejską ZTM jedną dodatkową osobę w ramach obowiązywania tego biletu.
 • Po wprowadzonych zmianach, przejazd liniami „Lotniskowymi” będzie możliwy na podstawie wszystkich biletów ZTM. Oznacza to również niższe ceny dla pasażerów. Przykładowo za bilet z Katowic na lotnisko zapłacimy 5,40 zł lub 6 zł zamiast dotychczasowych 14 zł.
 • Wydłużony zostanie również z 7 do 14 dni termin wyznaczony w wezwaniu do zapłaty, dla którego obniża się wysokość opłaty dodatkowej.

Założenia dla projektu nowych cen biletów oraz opłat dodatkowych i manipulacyjnej

 1. Ustala się następujące papierowe bilety jednorazowe/krótkookresowe:
Symbol Rodzaj biletu Cena biletu normalnego Cena biletu ulgowego
1m/20min przejazd jednorazowy w granicach jednego miasta (gminy) lub przez 20 minut od momentu skasowania (z możliwością przesia­dek) 4,00 zł 2,00 zł
2m/40min przejazd jednorazowy w granicach dwóch sąsiadujących miast (gmin) lub przez 40 minut od momentu ska­sowania (z możliwo­ścią przesiadek) 5,00 zł 2,50 zł
Sieć/90min przejazd jednorazowy w granicach trzech
i więcej miast (gmin) lub przez 90 minut od momentu skasowania (z możliwością przesiadek)
6,00 zł 3,00 zł
 1. Ustala się następujące ceny promocyjne biletów elektronicznych jednorazowych/ krótkookresowych:
Symbol Rodzaj biletu Cena biletu normalnego Cena biletu ulgowego
1m/20min przejazd jednorazowy w granicach jednego miasta (gminy) lub przez 20 minut od momentu skasowania (z możliwością przesia­dek) 3,60 zł 1,80 zł
2m/40min przejazd jednorazowy w granicach dwóch sąsiadujących miast (gmin) lub przez 40 minut od momentu skasowania (z możliwo­ścią przesia­dek) 4,40 zł 2,20 zł
Sieć/90min przejazd jednorazowy w granicach trzech
i więcej miast (gmin) lub przez 90 minut od momentu skaso­wania (z możliwością przesiadek)
5,40 zł 2,70 zł
 1. Ustala się następujące opłaty promocyjne za przejazd jednorazowy/krótkookresowy według taryfy odległościowej:
Odległość w kilometrach Cena biletu normalnego Cena biletu ulgowego
do 1,0 km 1,80 zł 0,90 zł
powyżej 1,0 km do 2,0 km 2,40 zł 1,20 zł
powyżej 2,0 km do 5,0 km 2,80 zł 1,40 zł
powyżej 5,0 km do 9,0 km 3,40 zł 1,70 zł
powyżej 9,0 km do 14,0 km 3,90 zł 1,95 zł
powyżej 14,0 km do 20,0 km 4,30 zł 2,15 zł
powyżej 20,0 km 5,00 zł 2,50 zł
 1. Ustala się następujące bilety średniookresowe:
Symbol Rodzaj biletu Cena biletu normalnego Cena biletu ulgowego
Dzienny bilet ważny od momentu aktywacji do godziny 23:59 tego samego dnia.

Dodatkowo bilet uprawnia do zabrania w podróż komunikacją zbiorową ZTM, w ramach obowiązywania biletu, jednej dodatkowej osoby w soboty, niedziele oraz inne dni ustawowo wolne od pracy

11 zł 5,50 zł
24h bilet ważny 24 godziny od momentu skasowania/aktywacji 15 zł 7,50 zł
 1. Ustala się następujący elektroniczny bilet długookresowy:
Symbol Rodzaj biletu Cena biletu normalnego Cena biletu ulgowego
7-dniowy bilet ważny 7 dni od daty wybranej podczas zakupu 50 zł 25 zł
 1. Ustala się następujące elektroniczne bilety długookresowe imienne:
Symbol Rodzaj biletu Cena biletu normalnego Cena biletu ulgowego
Miasto 30 upoważnia do przejazdu wszystkimi liniami autobusowymi, tramwajowymi oraz trolejbusowymi na terenie jednego, wybranego miasta (gminy). Bilet ważny 30 dni od daty wybranej podczas zakupu 99 zł 49,50 zł
2 Miasta 30 upoważnia do przejazdu wszystkimi liniami autobusowymi, tramwajowymi oraz trolejbusowymi na terenie dwóch wybranych miast (gmin). Bilet ważny 30 dni od daty wybranej podczas zakupu 139 zł 69,50 zł
Sieć 30 upoważnia do przejazdu wszystkimi liniami autobusowymi, tramwajowymi oraz trolejbusowymi na terenie całej sieci ZTM.
Bilet ważny 30 dni od daty wybranej podczas zakupu
159 zł 79,50 zł
Miasto 90 upoważnia do przejazdu wszystkimi liniami autobusowymi, tramwajowymi oraz trolejbusowymi na terenie jednego, wybranego miasta (gminy). Bilet ważny 90 dni od daty wybranej podczas zakupu 260 zł 130 zł
2 Miasta 90 upoważnia do przejazdu wszystkimi liniami autobusowymi, tramwajowymi oraz trolejbusowymi na terenie dwóch wybranych miast (gmin). Bilet ważny 90 dni od daty wybranej podczas zakupu 359 zł 179,50 zł
Sieć 90 upoważnia do przejazdu wszystkimi liniami autobusowymi, tramwajowymi oraz trolejbusowymi na terenie całej sieci ZTM.
Bilet ważny 90 dni od daty wybranej podczas zakupu
399 zł 199,50 zł
Sieć 120 upoważnia do przejazdu wszystkimi liniami autobusowymi, tramwajowymi oraz trolejbusowymi na terenie całej sieci ZTM.
Bilet ważny 120 dni od daty wybranej podczas zakupu
480 zł 240 zł
 1. Ustala się następującą cenę promocyjną elektronicznego biletu długookresowego imiennego:
Symbol Rodzaj biletu Cena biletu normalnego Cena biletu ulgowego
Sieć 180 upoważnia do przejazdu wszystkimi liniami autobusowymi, tramwajowymi oraz trolejbusowymi na terenie całej sieci ZTM. Bilet ważny 180 dni od daty wybranej podczas zakupu.

Bilet dostępny w sprzedaży do dnia 31 grudnia 2021 r.

550 zł 275 zł
 1. Ustala się następujący elektroniczny bilet długookresowy na okaziciela:
Symbol Rodzaj biletu Cena biletu normalnego Cena biletu ulgowego
Sieć 30 Okaziciel bilet ważny 30 dni od daty wybranej podczas zakupu 190 zł 95 zł
 1. Ustala się następujące elektroniczne bilety wieloprzejazdowe:
Symbol Rodzaj biletu Cena biletu normalnego Cena biletu ulgowego
W-20 upoważnia do dwudziestu przejazdów przez
180 dni od daty wybranej pod­czas zakupu
60 zł 30 zł
W-40 upoważnia do czterdziestu przejazdów przez
180 dni od daty wybranej pod­czas zakupu
110 zł 55 zł
W-80 upoważnia do osiemdziesięciu przejazdów przez 180 dni od daty wybranej pod­czas zaku­pu 200 zł 100 zł
 1. Ustala się następujący bilet „Grupowy dla 5 osób”:
Symbol Rodzaj biletu Cena biletu normalnego Cena biletu ulgowego
Grupowy
dla 5 osób
upoważnia do jednorazowego przejazdu grupy maksymalnie pięciorga osób, na terenie trzech
i więcej miast (gmin) lub przez 90 minut od momentu skaso­wania (z możliwością przesiadek)
11 zł 5,50 zł
 1. Ustala się elektroniczny bilet długookresowy roczny:
Symbol Rodzaj biletu Cena biletu
R­1 bilet jest prze­znaczony do sprzedaży wyłącznie dla operatorów świad­czących usługi przewozowe na zlecenie ZTM. Bilet jest ważny od 1 stycznia do 31 grudnia danego roku 260 zł

 

 1. Opłaty dodatkowe i opłata manipulacyjna:
Lp. Rodzaj opłaty dodatkowej Wysokość opłaty
1 opłata dodatkowa za przejazd bez ważnego biletu lub odpowiedniego dokumentu przewozu. Opłata ulega obniżeniu w przypadkach określonych w wierszu 2) i 3) 200 zł
2 opłata dodatkowa za przejazd bez ważnego biletu lub odpowiedniego dokumentu przewozu płatna w terminie do 14 dni od daty wystawienia wezwania do zapłaty 155 zł
3 opłata dodatkowa za przejazd bez ważnego biletu lub odpowiedniego dokumentu przewozu uiszczona u kontrolera w miejscu kontro­li 120 zł
4 opłata dodatkowa za naruszenie przepisów określonych w „Regulaminie przewozu osób i bagażu w komunikacji miejskiej organizowanej przez ZTM” lub w przypadku braku ważnego dokumentu poświadczającego uprawnienie do ulgowego przejazdu. Opłata dodatkowa ulega obniżeniu w przypadku określonym w wierszu 5) i 6) 100 zł
5 opłata dodatkowa za naruszenie przepisów określonych w „Regulaminie przewozu osób i bagażu w komunikacji miejskiej organizowanej przez ZTM” lub w przypadku braku ważnego dokumentu poświadczającego uprawnienie do ulgowego przejazdu, płatna w terminie do 14 dni od daty wystawienia wezwania do zapłaty 85 zł
6 opłata dodatkowa za naruszenie przepisów określonych w „Regulaminie przewozu osób i bagażu w komunikacji miejskiej organizowanej przez ZTM” lub w przypadku braku ważnego dokumentu poświadczającego uprawnienie do ulgowego przejazdu, uiszczona u kontrolera w miejscu kontroli 75 zł
7 opłata dodatkowa za spowodowanie, bez uzasadnionej przyczyny,
za­trzymania, opóźnienia lub zmiany trasy środka transportu
400 zł
8 opłata manipulacyjna za umorzenie opłaty dodatkowej w trybie
§ 8 ust. 7
20 zł