Witold Bańka / fot. Ministerstwo Sportu i Turystyki

Minister Sportu i Turystyki z pochodzenia tyszanin Witold Bańka może pochwalić się międzynarodowym sukcesem. Został przedstawicielem Europy w Komitecie Wykonawczym Światowej Agencji Antydopingowej (WADA). Szef polskiego resortu będzie reprezentował 47 krajów członkowskich Rady Europy.

Kandydaturę Witolda Bańki poparły wszystkie państwa reprezentowane w Komitecie Rady Europy ds. WADA. Nominacja to efekt zaangażowania resortu w sprawę walki z dopingiem. W 2016 roku przygotowano m.in. projekt ustawy o zwalczaniu dopingu w sporcie, ten został przyjęty pod koniec ubiegłego roku.

– Światowa Agencja Antydopingowa (WADA) to najważniejsza organizacja zajmująca się zwalczaniem dopingu w sporcie. Powstała w 1999 r. ze wspólnej inicjatywy Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego i władz publicznych całego świata, które podpisały w tej sprawie deklarację. Zadaniem WADA jest wyznaczanie standardów walki z dopingiem oraz ich monitorowanie. Flagowym projektem Agencji jest Światowy Kodeks Antydopingowy i dokumenty niższego rzędu – międzynarodowe standardy, które wspólnie służą harmonizacji działań w zakresie walki z dopingiem – informuje Ministerstwo Sportu i Turystyki.

Reklama

Formalnie Bańka ma zostać powołany w maju. Dopełni kadencję poprzedniego członka Komitetu, byłej norweskiej minister ds. sportu, Thorhild Widvey. Następnie będzie miał szansę na reelekcję na lata 2018-2019.

Reklama