Szkoła / fot. UM Tychy

Ponad 14,6 tys. uczniów w Tychach kończy dzisiaj szkołę. Najwięcej to dzieci uczęszczające do szkół podstawowych. 

W sumie dzisiaj wakacje rozpoczyna 9,6 tys. uczniów tyskich podstawówek. 

1762 – tyle wynosi liczba absolwentów klas VIII, którzy po raz ostatni przyszli dzisiaj do szkół podstawowych. 

Reklama

„W zakończeniu roku szkolnego w liceach ogólnokształcących w Tychach weźmie udział  2259 uczniów. W tej grupie ponad 540 to kończący „ogólnik” absolwenci klas czwartych” – informuje tyski magistrat. 

Nieco mniej, bo 356 jest w tym roku absolwentów tyskich techników. W sumie wakacje rozpoczyna ponad 2200 uczniów techników, ponad 500 uczniów szkoły branżowej I st. (w tym szkoły specjalnej) oraz 46 uczniów Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do pracy.

Przedszkola 

Rok szkolny w przedszkolach kończy się w dniu 31 sierpnia 2023 r.  W roku szkolnym 2022/2023 obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne ukończyło 917 sześciolatków.

W placówkach oświatowych na terenie miasta, jak co roku zaplanowano wakacyjne dyżury. Opiekę na dziećmi sprawować będzie 21 przedszkoli publicznych: 11 placówek w lipcu i 10 w sierpniu. Do przedszkoli publicznych na czas trwania dyżuru wakacyjnego przyjętych zostało w lipcu ponad 1190 dzieci, a w sierpniu ponad 1020 dzieci.

Reklama