Pociąg Kolei Śląskich / fot. Koleje Śląskie

W czasie wakacji, kiedy częściej korzystamy z przejazdów koleją podróżując po naszym kraju, mogą zdarzyć się sytuacje, w których będziemy chcieli skorzystać z  wzajemnego honorowania biletów w pociągach Kolei Śląskich i PKP Intercity.  

Wzajemne honorowanie biletów po wcześniejszym zarządzeniu występuje w przypadkach:

  • nieplanowego odwołania pociągu (wynikającego z przyczyn innych niż zmiana rozkładu jazdy);
  • przewidywanego opóźnienia pociągu przekraczającego 40 minut;
  • utraty połączenia przewidzianego w rozkładzie jazdy.

Podróżny na podstawie posiadanego ważnego biletu na przejazd ma prawo:

Reklama
  • odbyć przejazd pociągiem uruchamianym przez drugiego przewoźnika do stacji docelowej wskazanej na bilecie lub do stacji pośredniej leżącej na drodze przewozu, jeżeli pociąg uruchamiany przez tego przewoźnika nie dojeżdża do stacji docelowej;
  • powrócić do stacji wyjazdu wskazanej na bilecie pociągiem uruchamianym przez drugiego przewoźnika lub do stacji pośredniej leżącej na drodze przewozu, jeżeli pociąg uruchamiany przez tego przewoźnika nie dojeżdża do stacji wyjazdu.

Wzajemne honorowanie nie znajduje zastosowania do przewozu pasażerów KŚ w:

  • pociągach międzynarodowych,
  • wagonach klasy 1,
  • wagonach sypialnych (WL) i z miejscami do leżenia (Bc),
  • pociągach Express InterCity Premium.

Podróżnemu posiadającemu bilet na przejazd pociągiem uruchamianym przez KŚ zamierzającemu odbyć przejazd pociągiem uruchamianym przez PKP IC nie wydaje się biletu dodatkowego ze wskazaniem miejsca do siedzenia, może on zająć wolne miejsce wyłącznie do czasu zgłoszenia się osoby posiadającej bilet ze wskazaniem tego miejsca.

Podróżny z biletem ważnym na przejazd pociągiem drugiego przewoźnika powinien zgłosić się do pracownika drużyny konduktorskiej pociągu, w którym odbywa przejazd w celu zgłoszenia przejazdu.

Reklama