Dzieci w szkole / fot. UM Tychy

Rusza rekrutacja do przedszkoli i klas pierwszych szkół podstawowych. Nabór na wolne miejsce prowadzony będzie odpowiednio 12 i 13 lutego. 

PRZEDSZKOLA

O przyjęcie do publicznych placówek ubiegać będą się mogły dzieci w wieku 3 – 6 lat zamieszkałe na terenie Miasta Tychy.

Reklama

W tym celu należy wypełnić elektroniczny formularz wniosku dostępny na stronie https://przedszkola-tychy.nabory.pl/ lub wypełnić ręcznie wniosek o przyjęcie, który można pobrać w dowolnej placówce przedszkolnej.

We wniosku można wybrać maksymalnie 3 placówki, pamiętając, że ich kolejność oznacza hierarchię ważności. Wniosek wydrukowany z systemu elektronicznego lub wypełniony ręcznie wraz ze stosownymi załącznikami trzeba będzie złożyć w placówce pierwszego wyboru – wymienionej we wniosku na pierwszej pozycji – w terminie od dnia 12 lutego do 26 lutego 2024 r.

SZKOŁY PODSTAWOWE

13 lutego 2024 roku w Tychach rusza rekrutacja do klas I publicznych szkół podstawowych, w tym Sportowej Szkoły Podstawowej i Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I-st na rok szkolny 2024/2025.

Do klas I szkół podstawowych przyjmowane są wszystkie dzieci 7-letnie (rocznik 2017), natomiast dzieci 6-letnie mogą od września 2024 roku zostać uczniami szkoły podstawowej, jeśli odbyły roczne przygotowanie przedszkolne, bądź posiadają opinię o możliwości rozpoczęcia nauki, wydaną przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną.

Aby zapisać dziecko do klasy I szkoły podstawowej wystarczy wypełnić elektroniczny formularz zgłoszenia dostępny na tyskim portalu oświatowym w zakładce REKRUTACJE, a po wypełnieniu wydrukować, podpisać i złożyć w sekretariacie szkoły obwodowej. Obowiązuje tzw. rejonizacja, co oznacza, że szkoły podstawowe przyjmują dzieci zamieszkujące w ich obwodzie.

Informacje o obwodach szkolnych można znaleźć na tyskim portalu oświatowym pod adresem https://oswiata.tychy.pl/

Istnieje również możliwość zapisania dziecka do szkoły poza obwodowej, w sytuacji gdy uczęszcza tam rodzeństwo kandydata bądź w przypadku zapisywania dziecka do Sportowej Szkoły Podstawowej nr 19 im. Mikołaja Kopernika w Tychach lub Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I stopnia w Zespole Szkół Muzycznych im. Feliksa Rybickiego w Tychach.

Dzieci posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, ubiegające się o przyjęcie do oddziału integracyjnego lub specjalnego nie biorą udziału w rekrutacji. Rodzic lub opiekun prawny dziecka posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, powinien zgłosić się bezpośrednio do placówki z oddziałami integracyjnymi lub specjalnymi, którą jest zainteresowany.

Wniosek o przyjęcie dziecka do szkół podstawowych można składać od 13 lutego 2024 roku do 29 lutego 2024 roku.

Informujemy, że od dnia 19 lutego 2024 roku rusza nabór do oddziałów dwujęzycznych w klasach VII.

Szczegółowe informacje o rekrutacjach dostępne są na stronie https://oswiata.tychy.pl/rekrutacje.html

Reklama