Krzysztof Zamasz / fot. Metropolia GZM

Metropolia powołała pełnomocnika ds. współpracy z Afryką. Został nim były członek zarządu GZM i jednocześnie tyszanin Krzysztof Zamasz. Czym będzie się zajmował i jakie plany względem Afryki ma Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia?

– Pełnomocnictwo zostało udzielone, ponieważ Metropolia dostrzega potencjał inwestycyjny Afryki. Dodajmy, że Afryka jest traktowana jako kontynent przyszłości. Potwierdza to m.in. raport Banku Światowego, czy Międzynarodowego Funduszu Walutowego – tłumaczy nam Kamila Rożnowska, rzecznik GZM. – Krzysztof Zamasz od połowy 2018 roku w ramach swojej działalności zawodowej przebywa w Afryce (Rwanda), gdzie nawiązuje liczne kontakty z instytucjami, uczelniami i podmiotami biznesowymi – dodaje.

Jak się dowiedzieliśmy w GZM nowy pełnomocnik zna cele strategiczne Metropolii i zaoferował, że z uwagi na fakt, iż przebywa w Afryce, może jednocześnie wspierać rozwój współpracy międzynarodowej Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii z państwami afrykańskimi w zakresie:

Reklama

– poszukiwania, inicjowania współpracy i opracowywania wspólnych projektów z uczelniami, organizacjami i partnerami biznesowymi, gospodarczymi, społecznymi i uznanymi podmiotami zagranicznymi w Afryce;
– promowania Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii w Afryce.

– Metropolia, z tytułu udzielonego pełnomocnictwa prof. Krzysztofowi Zamaszowi, nie ponosi żadnych kosztów. Oznacza to, że prof. Krzysztof Zamasz nie pobiera uposażenia oraz Metropolia nie dofinansowuje w żaden sposób jego podróży do Afryki ani odbywanych tam delegacji. Zadania, które realizuje w ramach udzielonego pełnomocnictwa świadczy bezpłatnie, pro publico bono – tłumaczą urzędnicy Metropolii.

Zamasz otrzymał podobne pełnomocnictwa od Politechniki Śląskiej i WSB. Nie może w imieniu Metropolii zawierać żadnych umów oraz zaciągać zobowiązań.

Reklama