Droga rowerowa / fot. MZUiM Tychy

W Tychach będą modernizować drogi rowerowe. Są pieniądze z Metropolii. Gdzie prowadzone będą prace? Modernizacja ścieżek rowerowych i ciągów pieszo-rowerowych odbywać się będzie z dofinansowaniem z Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii.

Będą remonty dróg rowerowych w Tychach

Wkrótce drogowcy pojawią się m.in. na ulicy Burschego, gdzie na ok. 500m odcinku, od ul. Budowlanych do ul. Hlonda powstanie ciąg pieszo-rowerowy, z nawierzchnią bitumiczną oraz przebudowana zostanie sygnalizacja świetlna. Zadanie to dofinansowane zostało w kwocie 680 tyś. zł. Dzięki dotacji z GZM możliwa będzie też przebudowa ul. Towarowej, gdzie na odcinku od nr 50 do planowanego ronda przy ul. Cielmickiej  powstaną: ścieżka rowerowa z nawierzchnią bitumiczną oraz chodnik z kostki brukowej o długości około 180m. W tym przypadku kwota finansowego wsparcia wynosi 660 tyś. zł.

„Wkrótce powinna rozpocząć się przebudowa ciągu pieszo-rowerowego przy ul. Cielmickiej od ul. Towarowej do ul. Strefowej. Tutaj też mamy podpisaną umowę i przekazaliśmy już teren Wykonawcy. W tym przypadku również powstanie około 180m odcinek z nawierzchni bitumicznej, a z GZM przyznała nam na ten cel milion złotych wsparcia. Podpisaliśmy też umowę na kolejną przebudowę – tym razem ul. Harcerskiej, gdzie powstanie półkilometrowy ciąg rowerowy od ul. Żwakowskiej do ul. Stoczniowców, przebudowane zostaną istniejące chodniki  oraz, co istotne, wybudujemy brakujące ogniwo dla ruchu pieszego, czyli chodnik po stronie SP Nr 22 (odcinek od drogi dojazdowej do szkoły do ronda Sublańskiego). W tym przypadku droga dla rowerów przebiegać będzie w dużej części ulicą, ale ze względu na uwarunkowania terenowe na niewielkich fragmentach zostaną wykonane wspólne ciągi pieszo-rowerowe, wyjaśnia Jacek Barański, zastępca dyrektora ds. technicznych MZUiM w Tychach.

Reklama

Na przebudowę ul. Harcerskiej miasto otrzymało od GZM aż 1 700 000 zł dofinansowana. Na tym jednak nie koniec, wkrótce powinniśmy poznać wykonawców, którzy zmodernizują ciągi pieszo-rowerowe przy ul. Strefowej od ul. Cielmickiej do ul. Serdecznej oraz przy ul. Budowlanych na odcinku od nr 166 do ul. Wojska Polskiego.

„W przypadku ulicy Strefowej wykonawca zobowiązany zostanie do przebudowy istniejących chodników, dróg rowerowych i peronów przystankowych w celu dostosowania do obecnie obowiązujących standardów rowerowych, pieszych i wytycznych dotyczących transportu zbiorowego. Natomiast przy ul. Budowlanych chodzi o rozdzielenie ciągu pieszo-rowerowego na chodnik i ścieżkę-rowerową” – dodaje Jacek Barański. 

Na przebudowę ulic Strefowej oraz Budowlanych Tychy otrzymały ponad milion złotych – odpowiednio 584 806 zł i 425 000 zł.

Przypomnijmy, dobiega końca budowa wspólnego ciągu pieszo-rowerowego przy ul. Dąbrowskiego, na odcinku od ul. Darwina do ul. Wyszyńskiego. Wykonawca ma czas do końca maja. Drogowcy kończą też prace na ul. Burschego, gdzie od ul. Hlonda do ul. Dołowej powstają m.in. chodnik, ścieżka rowerowa i ciąg pieszo rowerowy. Do dokończenia postała zatoka przystankowa i fragment ciągu pieszo-rowerowego. W tym przypadku prace potrwają do końca czerwca.

Marcin Godzik

Reklama