Dzisiaj rozmawiamy z Michałem Kasperczykiem, radnym miasta Tychy z Inicjatywy Tyskiej oraz jednocześnie pełnomocnikiem Prezydenta Miasta Tychy ds. koordynowania i rozwoju ruchu rowerowego. Pytamy o późny start roweru miejskiego i stacje napraw rowerów, które już pojawiły się w mieście.


Posłuchajcie rozmowy z Michałem Kasperczykiem:


– W Tychach jest jeszcze sporo do zrobienia – powiedział Michał Kasperczyk o sytuacji rowerzystów w mieście, zapytany przez nas o swoją nową funkcję „rowerowego oficera” stwierdził, że pełni ją społecznie (nie otrzymuje wynagrodzenia).

Reklama

Zapytaliśmy też radnego o bardzo późny start roweru miejskiego w Tychach, rowery do wypożyczania pojawią się dopiero w połowie maja, a przypomnijmy w Gliwicach rower ruszył w marcu, w Katowicach w kwietniu. Kasperczyk podkreślił, że termin mógł być znacznie gorszy, bo groziło nam, że rowery do wypożyczania pojawią się dopiero w sierpniu.

Zapytaliśmy też radnego o jego pomysł sprzed dwóch lat, który wdrożyło wstępnie miasto, a następnie z niego zrezygnowano. Chodzi o system miejskich stacji wypożyczania rowerów, których właścicielem jest miasto, a nie prywatna firma, której co roku trzeba płacić za korzystanie z rowerów i systemu wypożyczania.

Reklama