Fundacja Transgresja z regionu jest w gronie bohaterów „Atlasu dobrych praktyk” , najnowszej publikacji akcji Masz Głos Fundacji Batorego i Stowarzyszenia Aktywności Obywatelskiej Bona Fides. W 2021 roku przygotowała raport o dostępności komunikacji publicznej w Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii i przekazała do Zarządu Transportu Metropolitalnego, dlatego jej działanie przekonuje, że aktywni mieszkańcy są w stanie zmieniać swoje otoczenie. Dane do raportu były zbierane również w Tychach. To ważne działanie, zwłaszcza teraz, gdy wobec skutków pandemii oraz wojny w Ukrainie potrzeba współpracy, najlepiej mieszkańców z władzami, na różnych odcinkach życia lokalnej społeczności.

W „Atlasie dobrych praktyk” jest też opowieść o Toruniu, w którym powołano wszystkie rady osiedli, o powiecie olkuskim, gdzie z inicjatywy społeczników powstał rezerwat przyrody. Takich historii z całej Polski jest w publikacji 25, a wszystkie łączy fakt, że oddolne działanie udało się zrealizować dzięki współpracy inicjatorów – strony społecznej, z lokalnymi władzami i miejscową społecznością albo dzięki ogromnej determinacji mieszkańców.

Znaczenie dobrych relacji mieszkańców i władz samorządowych widać szczególnie teraz, gdy pomoc uchodźcom z Ukrainy opiera się na sile lokalnych wspólnot. Niestety epidemia „oddaliła” wiele urzędów od mieszkańców, coraz chudsze są też budżety lokalne – zmniejsza się pula pieniędzy na m.in. usługi publiczne, edukację, konkursy dla organizacji społecznych. Tymczasem raport Fundacji Batorego „Polki i Polacy o samorządności” z maja 2022 roku pokazuje, że mieszkańcy polskich miast, miasteczek i wsi  oczekują, że władza lokalna będzie bliżej nich. Tę bliskość ułatwić może zainteresowanie samorządowców działaniami oddolnymi, które są inspirowane przez organizacje społeczne i grupy nieformalne. To pole do zagospodarowania i do ponownego zadzierzgnięcia relacji z mieszkańcami.

Reklama

„Atlas dobrych praktyk” jest więc publikacją na ten czas. Podpowiada tematy i kierunek działań aktywistom, samorządowcom pokazuje, że aktywny mieszkaniec nie jest taki straszny. Zachęca obydwie strony do współpracy. Może też zainspirować do tego, jak szukać sojuszników inicjatywy i tworzyć lokalną sieć współpracy, aby pomysł na działanie doszedł do skutku. Przedstawia sposoby prowadzenia działań komunikacyjnych w mediach tradycyjnych i mediach społecznościowych, konieczne w aktywności lokalnej.

Wszystkie inicjatywy opisane w „Atlasie dobrych praktyk” to działania, za które ich realizatorzy zostali uhonorowani w 2021 roku nagrodami: Super Samorząd i Super Głos akcji Masz Głos Fundacji Batorego. W „Atlasie” można je czytać według kolejności treści, ale też znaleźć na interaktywnych mapach i rozwijać na podstawie lokalizacji. Opisane projekty dotyczą: Kluczborka i Krapkowic (opolskie), Pawonkowa i Katowic (śląskie), Torunia (kujawsko-pomorskie), Jadowa, Sochaczewa i Radomia (mazowieckie), Zalesia i Nowej Huty (małopolskie), Pruszcza Gdańskiego i sołectwa Czaple (pomorskie), Gorzowa Wielkopolskiego i Sieniawy Żarskiej (lubuskie), Bogusławic (dolnośląskie), Konina, Śremu, gminy Suchy Las, Jezior (wielkopolskie), Łap-Dębowiny i Białegostoku (podlaskie), Krosna i Rzeszowa (podkarpackie), Lublina (lubelskie), sołectwa Radomyśl (zachodniopomorskie).

Pobierz „Atlas dobrych praktyk”

Reklama