al. Jana Pawła II / fot. UM Tychy

Będzie dyskusja publiczna nad planem miejscowym dla centrum Tychów. Miasto chce wpuścić deweloperów na al. Jana Pawła II. Od 18 lipca do 18 sierpnia br. projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru centrum miasta Tychy jest wyłożony do publicznego wglądu. Miasto zaplanowało też dyskusję publiczną na ten temat.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 3 sierpnia 2023 r. w Urzędzie Miasta Tychy, w sali 102, piętro I, o godzinie 16:00.

W planach jest budowa około 3,5 tys. mieszkań w tym rejonie, władze miasta mówiły też o ograniczeniu na samej alei Jana Pawła II – z dwóch pasów w każdą ze stron ma zostać po jednym pasie.

Reklama

Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru centrum miasta Tychy wyłożony jest do publicznego wglądu od 18 lipca do 18 sierpnia br. na stronie BIP oraz w Wydziale Planowania Przestrzennego i Urbanistyki Urzędu Miasta Tychy, al. Niepodległości 49 – VII piętro, pokój 701 w godzinach pracy Urzędu.

Mieszkańcy mogą zgłaszać uwagi

Uwagi można wnosić w terminie do 1 września 2023 r. Uwagi należy składać na piśmie do Prezydenta Miasta Tychy, al. Niepodległości 49, 43-100 Tychy, z podaniem imienia, nazwiska lub jednostki organizacyjnej, adresu zamieszkania lub siedziby oraz adresu i oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w formie:

  • pisemnej złożonej w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miasta Tychy albo wysyłanej na adres: al. Niepodległości 49, 43-100 Tychy,
  • elektronicznej – za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej (ePuap:/UMTychy/skrytka), opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym,
  • poczty elektronicznej wysłanej na adres: urbanistyka@umtychy.pl.
Reklama