Mężczyzna śpiący na ul. Edukacji / fot. Tychy24.net

Będzie export pijanych tyszan do Katowic. Miasto za to zapłaci. Uchwałę w tej sprawie procedują tyscy radni, zostanie przyjęta na najbliższej sesji Rady Miasta Tychy. 

Tychy po likwidacji własnej izby wytrzeźwień podpisały umowę z Sosnowcem, gdzie dowożono pijanych tyszan. To się teraz zmieni. Korzystniejszą ofertę na tego typu usługi złożyły Katowice. Tam trafi przeszło 900 pijanych mieszkańców Tychów – tylu w zeszłym roku „klientów” z Tychów miała Izba Wytrzeźwień w Sosnowcu. 

Dlaczego Katowice? Chodzi o pieniądze. „Miasto Katowice złożyła atrakcyjniejszą ofertę” – tłumaczyła radnym dyrektor Agnieszka Lyszczok z Tyskiego Zakładu Usług Komunalnych. 

Reklama

„Zgodnie z ofertą współpracy na rok 2024 przesłaną przez p.o. Dyrektora Izby Wytrzeźwień w Sosnowcu koszt pobytu 1 pacjenta wynosić ma 330,00 zł. Koszty egzekucyjne w wysokości od 40,00 zł do 120,00 zł (w zależności od podjętych czynności egzekucyjnych w trakcie prowadzonego postępowania egzekucyjnego) miałyby leżeć po stronie Gminy Miasta Tychy. Oferta współpracy na rok 2024 przesłana przez Dyrektora Izby Wytrzeźwień w Katowicach zakłada, iż koszt pobytu 1 pacjenta to 343,54 zł, przy czym wszelkie koszty związane z postępowaniem egzekucyjnym będą ponoszone przez organ prowadzący egzekucję tj. przez Gminę Miasta Katowice” – czytamy w uzasadnieniu do uchwały. 

Umowa Tychów z Sosnowcem wygasa pod koniec tego roku. Nowa z Izbą Wytrzeźwień w Katowicach ma kosztować Tychy 280 tys. zł. 

W ubiegłym roku Izba Wytrzeźwień w Sosnowcu przyjęła 916 osób z Tychów. W tym roku z danych na 26 listopada wynika, że przyjęto już 915 osób. „To takie liczby, raczej stałe w tym okresie” – zaznaczyła dyrektor Lyszczok. 

Reklama