W czasie smogu komunikacja miejska w Tychach za darmo? W zeszłym roku KZK GOP wprowadził darmową komunikację miejską w czasie występowania silnego smogu, podobnie zrobił Urząd Marszałkowski zapewniając darmowe przejazdy Kolejami Śląskimi. Czy w tym roku MZK Tychy wprowadzi podobne rozwiązania?

Jak się okazuje nie jest to wykluczone, a ewentualne ulgi pojawią się nie tylko w Tychach, a we wszystkich 41 gminach należących do Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii.

– W ramach prac prowadzonych obecnie przez Metropolię Śląsko-Zagłębiowską przygotowywane jest stanowisko w kwestii ewentualnych ulg i zwolnień w zakresie odbywania podróży środkami transportu publicznego w dniach występowania zwiększonego zagrożenia smogowego. Niezwłocznie po przyjęciu wyżej wymienionych jednolitych założeń, Miasto Tychy wdroży je na rynku komunikacji organizowanej przez MZK Tychy – poinformował Andrzej Ochman, dyrektor MZK Tychy. Z pytaniem do MZK Tychy w sprawie darmowych przejazdów wystąpiła radna Ewa Węglarz.

Reklama

Już w styczniu chcieli darmowych przejazdów

O wprowadzeniu darmowej komunikacji podczas smogu, rozmawiano wcześniej w Tychach, na sesji Rady Miasta Tychy 30 stycznia 2017 roku. Propozycję przyjęcia stanowiska w tej sprawie skierowali radni Stowarzyszenia Tychy Naszą Małą Ojczyzną i PiS, którzy powoływali się właśnie na rozwiązanie wprowadzone przez marszałka regionu (darmowe przejazdy Kolejami Śląskimi). Miejscy radni koalicyjnej PO i Inicjatywy Tyskiej zarzucili im „PR-owe działania” i to, że chcą się pokazać w mediach. Ostatecznie stanowisko przyjęto jednogłośnie.

W opinii wtedy stwierdzono, że Rada Miasta Tychy:

„Uznaje za uzasadnione, aby Prezydent Miasta Tychy wdrożył w ramach swoich kompetencji na terenie miasta Tychy darmową komunikację miejską dla wszystkich mieszkańców w dni, podczas których następuje dobowe przekroczenie stężenia pyłu zawieszonego”. 

Jak wcześniej informowaliśmy, docelowo w ciągu roku ma dojść do likwidacji MZK Tychy, KZK GOP i MZKP Tarnowskie Góry. Trzech organizatorów ma zostać połączonych w jedną instytucję, która będzie odpowiedzialna za komunikację miejską na terenie metropolii.

Na wniosek prezydent Rudy Śląskiej Grażyny Dziedzic, w GZM trwają również prace nad darmową komunikacją dla dzieci i młodzieży.

Reklama