Wizualizacja inwestycji przy ulicy Kopernika / fot. BIP UM TYchy

Dzisiaj radni będą dyskutować o nowych budynkach mieszkalnych w Tychach. W ramach „lex deweloper”, mają powstać w ciągu 2 lat. Chodzi o 4 bloki przy ulicy Kopernika, które chce postawić firma Inbud z Bielska-Białej. Inwestycja ma być procedowana w ramach tzw. specustawy mieszkaniowej.

Dzisiaj na Komisji Gospodarki Przestrzennej i Infrastruktury Rady Miasta Tychy ma być omawiana planowana inwestycja przy ulicy Kopernika. Na działce o wielkości 1,18 ha (tzw. stara łąka) planowane są 4 budynki VI i VIII kondygnacyjne z garażem podziemnym. W sumie w zależności od wielkości mieszkań powstanie od 200-237 lokali mieszkalnych, będą też lokale usługowe. Minimalną liczbę miejsc postojowych oszacowano na 309.

Inwestycja ma być gotowa 2024 roku, jak dowiedział się portal Tychy24.net, obecnie budynki są na etapie projektowania. Na komisji mają zostać radnym przedstawione szczegóły planów inwestora, ostateczną decyzję radni podejmą na sesji.

Reklama

„Lex deweloper” czyli specustawa mieszkaniowa pozwala na budowanie z pominięciem miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, czyli dokumentu szczegółowo określającego co może, a co nie może powstać na danym terenie. Żeby jednak można było z tego rozwiązania skorzystać, to musi być zgodne ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego. To dokument, który prezentuje ogólne wytyczne co do danego obszaru.

Reklama