Rysujący przedszkolak / fot. Tychy24.net

 Dzisiaj rusza rekrutacja do przedszkoli w Tychach i oddziałów dwujęzycznych klas siódmych szkół podstawowych. W jaki sposób i gdzie składać papiery? 

Wnioski będzie można składać do 10 marca 2023 r. do szkół:

  • Szkoła Podstawowa nr 13 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Jana III Sobieskiego
  • Szkoła Podstawowa nr 14 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Armii Krajowej
  • Szkoła Podstawowa nr 37 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Kornela Makuszyńskiego

Do oddziału dwujęzycznego przyjmuje się ucznia, który uzyskał pozytywny wynik sprawdzianu predyspozycji językowych. Informacje o egzaminie można uzyskać w placówce, do której zostaje złożony wniosek.

Reklama

REKRUTACJA DO PUBLICZNYCH PRZEDSZKOLI I ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH  NA ROK SZKOLNY 2023/2024

Rekrutacja do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych, wspomagana systemem elektronicznym, rozpocznie się 13 lutego 2023 r. Formularz wniosku będzie dostępny do pobrania na Tyskim Portalu Oświatowym w zakładce rekrutacje. We wniosku można wskazać maksymalnie 3 placówki pamiętając, że ich kolejność na wniosku oznacza hierarchię ważności. Wypełniony WNIOSEK należy złożyć w przedszkolu pierwszego wyboru do dnia 27 lutego 2023 r.

O przyjęcie na wolne miejsca w tyskich publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych mogą ubiegać się dzieci w wieku od 3 do 6 lat, zamieszkałe na terenie Miasta Tychy.

W Tychach prowadzone są 22 publiczne przedszkola, w tym 5 w zespołach szkolno-przedszkolnych. W czterech przedszkolach prowadzone są oddziały integracyjne, a w jednym oddziały specjalne:

  • Przedszkole nr 8 „Zielony Ogród” z Oddziałami Integracyjnymi
  • Przedszkole nr 10 z Oddziałami Integracyjnymi
  • Przedszkole nr 12 z Oddziałami Integracyjnymi i Specjalnymi
  • Przedszkole nr 29 z Oddziałami Integracyjnymi

Więcej informacji na temat rekrutacji do przedszkoli i do szkół podstawowych na Tyskim Portalu Oświatowym https://oswiata.tychy.pl/ w zakładce REKRUTACJE.

Reklama