Jakie są najwyższe i najniższe emerytury w województwie śląskim? Na jaką emeryturę możemy liczyć? To pytanie pewnie powtarza sobie co jakiś czas niejeden z nas. Są tacy, którzy jesień życia mogą spędzić bardzo wygodnie, są też tacy, którym nie starczy nawet na paczkę chusteczek higienicznych.

Najwyższa emerytura w regionie to prawie 16 tys. zł. Takie pieniądze, to marzenie dla wielu. – Im dłużej pracujemy tym większy zbudujemy sobie kapitał, wtedy czas pobierania emerytury jest krótszy, tym samym wyliczone świadczenie będzie wyższe – mówi Beata Kopczyńska, regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa śląskiego.

Najwyższa emerytura, w kwocie 15,9 tys. zł,  w naszym województwie trafia do emeryta, który skorzystał z niego dopiero w wieku 77 lat, po przepracowaniu prawie 57  lat. Nie jest to jednak najwyższe świadczenie w Polsce. Są emeryci, którzy mają emeryturę ponad 20 tys. zł, jak np. emerytka z województwa kujawsko-pomorskiego. Jej świadczenie sięga ponad 21,5 tys. zł. I jest to najwyższa emerytura w Polsce. Kobieta złożyła wniosek o emeryturę w wieku 81 lat, a przedstawiła dokumenty potwierdzające 61 lat stażu pracy.

Reklama

Więcej zebrać, krócej pożyć

Jak wynika z danych ZUS tak wysokie świadczenia otrzymują osoby, które bardzo długo pracowały,  a na emeryturę przeszły dziesięć czy dwadzieścia lat później niż powszechny wiek emerytalny.

Emerytura jest pochodną dwóch rzeczy: zebranego kapitału i przewidywanej długości życia. Im dłużej pracujemy, tym więcej składek odprowadzimy, więc zbudujemy sobie wysoki kapitał. Jednocześnie, im dłużej pracujemy, później przechodzimy na emeryturę, tym czas pobierania świadczenia jest krótszy – mówi Beata Kopczyńska, regionalny rzecznik ZUS województwa śląskiego.

Rekordy na śląsku

W oddziałach ZUS w województwie śląskim nie ma co prawda emerytury powyżej 20 tys. zł, ale pojawiają się już świadczenia oscylujące w granicach 10 tys. zł. Na Śląsku najwyższą emeryturę wypłaca chorzowski ZUS. Jest to świadczenie o wysokości 15,9 tys. zł. W oddziale ZUS w Zabrzu rekordowa emerytura wynosi 13,3 tys. zł. Taką emeryturę wypracował sobie mężczyzna, który przeszedł na nią w wieku 75 lat. Przez całe swoje życie pracował w jednym zakładzie pracy.  Ponad 10 tys. zł pobiera emeryt z częstochowskiego oddziału. W Sosnowcu najwyższa emerytura to ponad 9,6 tys. zł.  Otrzymuje ją mężczyzna z 52- letnim stażem pracy. W oddziale ZUS w Rybniku najwyższa emerytura przekroczyła 9,1 tys. zł. Również w tym przypadku otrzymuje ją mężczyzny, któremu wypłatę świadczenia podjęto w wieku 75 lat. W Bielsku-Białej rekordowa emerytura wynosi blisko 9,9 tys. zł. Taką emeryturę otrzymuje mężczyzna z 50-letnim stażem pracy.

Tak jak cieszą wysokie kwoty świadczeń, tak na drugim biegunie są kilkuzłotowe, a nawet groszowe emerytury. W województwie śląskim najniższą emeryturę  w wysokości 5 groszy wypłaca sosnowiecki ZUS. Otrzymuje ją kobieta, która w swoim życiu,  miała tylko 2 dni opłaconej składki emerytalnej,  za czas, gdy brała udział w szkoleniu z urzędu pracy. W Polsce najniższa wypłacana emerytura wynosi 2 grosze i trafia do mieszkanki Lubelszczyzny.

Reklama