/ fot. Koleje Śląskie

Często pasażerowie poruszający się taborem Kolei Śląskich zadają pytanie: „Dlaczego są sytuacje, w których pociągi nie są ze sobą skomunikowane”?  Odpowiadając na nie trzeba zaznaczyć, że wynika to z dwóch zasadniczych przyczyn.  

Po pierwsze – w województwie śląskim trwa wiele prac modernizacyjnych sieci kolejowej. Powoduje to, że pociągi muszą kursować w ramach tzw. zastępczych rozkładów jazdy, z wieloma ograniczeniami takimi jak jazda po jednym torze, z wydłużonym czasem przejazdu itd. W wyniku tego pociągi mają określone sloty czasowe, w których mogą wjechać w stację przesiadkową. Pociąg, na który chcemy się przesiąść ma również konkretny slot. Pojawia się pytanie, dlaczego nie zamienić się z innym pociągiem trasami? Czasami rzeczywiście istnieje taka możliwość i wówczas  pociągi Kolei Śląskich zamieniają się z innymi pociągami trasami, ale niestety równie często zdarza się, że w interesującym nas slocie jedzie pociąg wyższej kategorii. Utrzymanie skomunikowania wiąże się wtedy z koniecznością jazdy w planie następnego naszego pociągu, co mija się z celem. Powoduje to brak możliwości skomunikowania wybranych pociągów. Ograniczeniami są też odcinki linii kolejowych z jednym torem, po którym jeździ się w obu kierunkach. Wtedy ograniczone możliwości ruchowe również utrudniają realizację wszystkich skomunikowań.

Druga przyczyna to niewystarczająca ilość połączeń na danym odcinku. To także wynika z wielu przyczyn. Pierwsza- to brak wystarczającej przepustowości, czyli brak możliwości uruchomienia większej ilości pociągów, bo odcinek po którym jedzie nasz pociąg nie zmieści już więcej kursów. 

Reklama

Kolejna, równie istotna przyczyna to ograniczone możliwości finansowe i taborowe. Pomimo bardzo dużych nakładów finansowych na kolej w województwie śląskim, budżet organizatora nie jest nieskończony. Lekarstwem mogłaby być obniżka stawek dostępu do infrastruktury, po której jeżdżą pociągi i obniżka cen energii. Wtedy można za taką samą pulę pieniędzy uruchomić więcej pociągów. Musimy pamiętać, że infrastruktura kolejowa w województwie śląskim, w wyniku już zakończonych prac modernizacyjnych, ma wysokie stawki dostępu, co przekłada się na wyższe koszty uruchomienia pociągów.

Reklama