Mieszkańcy protestowali na ulicy Lokalnej w Tychach / fot. Tychy24.net

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego opublikował oświadczenie w sprawie budowy w Tychach przy ulicy Lokalnej, instalacji beztlenowego przetwarzania odpadów komunalnych. Podkreśla, że to prezydent Tychów będzie tym, który wyda „zgodę na konkretną lokalizację i realizację przedsięwzięcia”.

Wcześniej pojawiły się głosy, że to Urząd Marszałkowski ma wpływ na inwestycję, której nie chcą mieszkańcy tyskich Urbanowic. Obawiają się odoru i zwiększonego ruchu pojazdów ciężarowych.

„Panie marszałku Jakubie Chełstowski, proszę aby pan pochylił się nad protestami mieszkańców, aby pan im nie gotował jeszcze gorszego losu w tych warunkach, gdyż ci ludzie mieszkają tam od pokoleń” – mówiła radna Lidia Gajdas na sesji Rady Miasta Tychy. Gajdas jest członkiem klubu prezydenta Tychów, Andrzeja Dziuby. „Panie marszałku, ja na razie mówię tylko, abyśmy nie musieli się spotykać w jakichś innych sytuacjach (…) Proszę pana, aby się pan naprawdę pokłonił nad naszym protestem, aby nie wydawać pozytywnej opinii dla tego przedsięwzięcia” – dodała Lidia Gajdas. Sama radna nie pojawiła się na spotkaniu mieszkańców z Tychy24.net na ulicy Lokalnej. Byli za to przedstawiciele klubu PiS i Stowarzyszenia Tychy Naszą Małą Ojczyzną.

Reklama

Urząd Marszałkowski: To decyzja prezydenta Tychów

Po tych słowach pojawiła się reakcja ze strony Urzędu Marszałkowskiego, przypomnijmy, marszałek Jakub Chełstowski pochodzi z Tychów, to niegdyś wieloletni miejski radny.

Do kompetencji Prezydenta Miasta Tychy należy wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. „Budowa instalacji beztlenowego przetwarzania odpadów biologicznych na działce o nr ewid. 354/29, obręb Urbanowice w Tychach przy ul. Lokalnej”, realizowanego przez  BM Recycling z siedzibą w Andrychowie.
Prezydent Miasta Tychy przez wydanie decyzji wyraża zgodę na konkretną lokalizację i realizację przedsięwzięcia. Decyzja środowiskowa stanowi podstawowy i obowiązkowy element procesu uzyskiwania pozwoleń administracyjnych. Jest ona pierwszym etapem tego procesu” – poinformował nas Sławomir Gruszka z Urzędu Marszałkowskiego. „Pragnę stanowczo podkreślić, że ani Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego, ani Marszałek Województwa Śląskiego, nie posiadają kompetencji, aby w tym zakresie wydać jakiekolwiek wiążące decyzje związane z rozpoczęciem procesu inwestycyjnego” – dodaje.

Łukasz Drob, przewodniczący Rady Dzielnicy Jaroszowice-Urbanowice-Wygorzele zapoznał się z wnioskiem złożonym w Urzędzie Miasta Tychy przez firmę, która chce budować instalację. Odpady mają być przerabiane na prąd i ciepło.

„Mają być przetwarzane odpady pochodzenia zwierzęcego” – mówi. „W pierwszym etapie planowane jest – z tego co było przedstawione w raporcie – 100 ton opadów dziennie, na dobę. W drugim etapie 200 ton odpadów pochodzenia zwierzęcego” – wyjaśnia Łukasz Drob.


Posłuchajcie, co powiedzieli nam mieszkańcy odnośnie inwestycji:


Reklama