Urząd Miasta Tychy / fot. Tychy24.net

Miasto Tychy przygotowuje strategię rozwoju. Mieszkańcy mogą zabrać głos wypełniając ankietę. Czas na wypełnienie dokumentu online i w formie tradycyjnej jest do 3 grudnia. 

Anonimową ankietę można wypełnić do 3 grudnia. Przekazane w ten sposób informacje pozwolą uwzględnić w wizji rozwoju miasta oraz w planach na kolejne lata rzeczywiste potrzeby mieszkańców. 

Ankieta dostępna jest na stronie internetowej oraz w formie papierowej w Punkcie Informacyjnym Urzędu Miasta Tychy (Biuro Obsługi Klienta, parter budynku). Można ją również przesłać w formie skanu lub zdjęcia na adres email: fundusze@umtychy.pl.

Reklama

„Strategia Rozwoju to najważniejszy dokument planistyczny, wyznaczający zasadnicze cele i kierunki, które pozwolą na dynamiczny i zrównoważony rozwój miasta w najbliższej dekadzie. Dokument to także jedno z narzędzi umożliwiających pozyskiwanie środków zewnętrznych przez gminę, pozwalający na monitorowanie poziomu rozwoju Tychów. Pierwszym etapem rozpoczęcia prac nad dokumentem jest podjęcie przez Radę Miasta Tychy uchwały o przystąpieniu do sporządzenia strategii. Określa ona między innymi szczegółowy tryb i harmonogram dalszych działań. W połowie przyszłego roku planowane są konsultacje społeczne projektu Strategii, a wszystkie prace nad dokumentem powinny zakończyć się do końca 2022 r.” – poinformował Urząd Miasta Tychy. 

Reklama