Urząd Miasta Tychy / fot. Tychy24.net

Miasto wyda 5 mln zł na 98 zdań. Chcieli ich mieszkańcy. Znamy wyniki Budżetu Obywatelskiego.w Tychach. Większość projektów to te lokalne – aż 81, 17 to projekty przeznaczone dla całego miasta. 

Powstaną, m.in. wiaty rowerowe na terenie Tychów, ogród sensoryczny w Parku Górniczym czy tor do biegów przeszkodowych w Parku Suble. Przeszły także zadania związane z kastracją i czipowaniem właścicielskich psów i kotów, organizacja warsztatów fotograficznych dla dorosłych czy warsztaty dla rodziców poświęcone tematyce hejtu i depresji wśród młodzieży.

Spośród 31 propozycji poddanych pod głosowanie w ramach zadań ogólnomiejskich dotyczących całego miasta, mieszkańcy wybrali te, które zostaną zrealizowane przez miasto w 2024 roku. Zgodnie z zarządzeniem Prezydenta Miasta Tychy wolne środki finansowe, które pozostały po wprowadzeniu do realizacji wygranych zadań rejonowych zostały przesunięte na realizację zadań ogólnomiejskich. W związku z tym łączna pula środków na zadania ogólnomiejskie została zwiększona, co umożliwiło wprowadzenie do realizacji 17 zadań o charakterze ogólnomiejskim.

Reklama

„Z puli rejonowej zostało pozostało 884 657 zł, które zgodnie z regulaminem powiększyły pulę ogólnomiejską” – mówi Iwona Bińkowska naczelnik Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych. 

Tegoroczna frekwencja w głosowaniu wyniosła 15,31% – głosy oddało 17 482 tyszan (w ubiegłym roku było to 12,85%).

Numer projektu Tytuł projektu Głosy Kwota

1 472 777 zł

X/30 Dzień Dziecka na Paprocanach 3279 61 377 zł
X/29 Depresja i hejt wśród dzieci i młodzieży – warsztaty dla rodziców 2330 32 000 zł
X/25 Kastracja i czipowanie dla właścicielskich psów

i kotów

1704 100 000 zł
X/19 Twoja wirtualna biblioteka 1664 60 000 zł
X/18 Budowa toru do biegów przeszkodowych

w Parku Suble

1571 137 000 zł
X/23 Parkingi rowerlove – budowa wiat rowerowych

na terenie miasta

1356 320 000 zł
X/3 Młode talenty – XXXII edycja 1332 40 000 zł
X/26 Zagospodarowanie Rodzinnego Parku Bł. Karoliny 1332 240 000 zł
X/24 Sensoryczny ogród zabaw w Parku Górniczym 1266 220 000 zł
X/13 Otwarte  warsztaty ceramiczne oraz letni plener ceramiczny dla mieszkańców 1010 50 000 zł
X/20 Dzień Kobiet w Mediatece 999 35 000 zł
X/11 Zielona altana przy SP 1 przy pl. Wolności 4 870 76 000 zł
X/12 Miasteczko rowerowe przy ZSP nr 2

przy ul. Jedności 51

761 30 000 zł
X/6 Doposażenie placu zabaw przy Przedszkolu nr 3 przy ul. Paprocańskiej 156 754 30 000 zł
X/16 Montaż przycupków dla seniorów 689 24 000 zł
X/28 Teatr na 5 – cykl spektakli teatralnych dla dzieci 583 8 600 zł
X/27 Cykl warsztatów fotograficznych dla dorosłych 422 8 800 zł
Miejsce realizacji Numer projektu Tytuł projektu Szacunkowy koszt realizacji projektu Głosy
Wilkowyje X/37 Ninja Park aktywna przestrzeń otoczona zielenią 102 000 zł 552
X/39 Festyn pożegnanie wakacji 35 000 zł 227
Makołowiec, Koźlina X/41 Festyn na Mąkołowcu 35 000 zł 691
X/40 Dzień Seniora na Mąkołowcu 12 000 zł 161
Czułów, Zwierzyniec (część zachodnia) X/44 Festyn na Czułowie 30 000 zł 355
X/43 Dzień Seniora na Czułowie 12 000 zł 133
X/45 Organizacja warsztatów chóralnych oraz koncertu finałowego 20 000 zł 314
Wartogłowiec, Zwierzyniec (część wschodnia) X/52 Montaż wiaty autobusowej przy ul. Cmentarnej obok ZSP nr 3 25 000 zł 159
X/49 Półkolonie letnie w dzielnicy Wartogłowiec 48 000 zł 134
X/51 Zajęcia fitness w dzielnicy Wartogłowiec 10 500 zł 119
X/50 Wieczór taneczny w dzielnicy Wartogłowiec 12 000 zł 117
X/46 Piknik rodzinny w dzielnicy Wartogłowiec 24 000 zł 100
X/47 Dzień sportu w dzielnicy Wartogłowiec 4 500 zł 96
Jaroszowice – Urbanowice – Wygorzele X/56 Półkolonie zimowe i letnie dla dzieci w Urbanowicach 75 000 zł 321
X/55 Doposażenie placu przy ul. Przejazdowej 41 000 zł 207
X/54 Nasadzenia zieleni na placu zabaw przy ul. Miodowej 10 000 zł 164
Cielmice, Osiedle Ogrodnik X/62 Festyn w Cielmicach 43 690 zł 860
X/66 Mikołajki w dzielnicy Cielmice 10 000 zł 122
X/64 Budowa stacji naprawy rowerów przy ul. Szojdy 12 000 zł 105
X/63 Zajęcia sportowe dla mieszkańców 10 400 zł 79
X/59 Dzień Seniora w Cielmicach 12 000 zł 71
X/65 Cykl warsztatów artystycznych dla dzieci 16 250 zł 70
X/61 Dancing w stylu lat „70” 11 000 zł 62
X/58 Teatr uliczny przy Cielmickiej 15 000 zł 44
Glinka, Suble X/70 Montaż wielofunkcyjnego stołu do gry Teqball na Sublach 30 000 zł 258
X/67 Bieg Mikołajkowy dla dzieci na Sublach 14 700 zł 82
X/69 Dzień Taty na Sublach 20 000 zł 73
X/71 Rajd rowerowy na Sublach 8 800 zł 59
X/68 Dzień Seniora na Sublach 12 000 zł 44
Żwaków X/77 Zagospodarowanie terenu przy ul. Zgody 78 000 zł 322
X/78 Zielony przystanek przy ul. Nowej 20 000 zł 190
X/75 Plenerowa animacje dla dzieci 10 000 zł 182
X/79 Dzień Sąsiada na Żwakowie 18 000 zł 164
X/76 Stojaki rowerowe na placu zabaw przy ul. Nowej 11 000 zł 135
X/73 Aerobik i zumba na Żwakowie dla dzieci, młodzieży i dorosłych 6 000 zł 94
X/74 Nordic Walking na Żwakowie dla dzieci , młodzieży i dorosłych 2 000 zł 55
Stare Tychy X/84 Starotyski Festyn 70 000 zł 248
X/81 Półkolonie zimowe dla dzieci 21 000 zł 148
X/80 Kurs pierwszej pomocy 10 000 zł 103
X/82 Starotyskie animacje dla dzieci 25 000 zł 99
X/83 Starotyski Dzień Seniora 12 000 zł 81
Paprocany, P, O1, T1, W (część wschodnia) X/91 Zagospodarowanie terenu przy ul. Poziomkowej 40 000 zł 1099
X/89 Montaż koszy na śmieci w dzielnicy Paprocany 11 000 zł 416
X/92 Budowa chodnika łączącego ul. Wyszyńskiego z ul. Paprocańską 103 500 zł 296
X/86 Warszaty dla dzieci na Paprocanach 10 000 zł 233
X/85 Zajęcia gimnastyczne i nordic walking na Paprocanach 12 250 zł 137
X/87 Spotkania o zdrowiu dla mieszkańców na Paprocanach 8 000 zł 65
Osiedle A X/93 Nasadzenia na osiedlu A 40 000 zł 249
X/95 Budowa wiaty śmietnikowej przy pl. św. Anny 4c 85 000 zł 169
X/99 Wakacyjne atrakcje dla dzieci na osiedlu A 16 000 zł 129
X/97 Dzień Seniora na osiedlu A 12 000 zł 118
Osiedle B X/107 Poprawa bezpieczeństwa na drodze

przy ul. Brzozowej 39 – 45

52 000 zł 473
X/106 Aktywni 50 + zajęcia prozdrowotne dla mieszkańców 17 200 zł 420
X/104 Budowa oświetlenia przy ul. Brzozowej 110 000 zł 419
X/101 ekoLOGICZNY tryb życia – piknik rodzinny

na osiedlu B

26 000 zł 275
Balbina X/111 Letnie półkolonie dla dzieci 60 000 zł 217
X/112 Zimowe półkolonie dla dzieci 20 000 zł 163
X/109 Boot camp – stacjonarne zajęcia dla dzieci 40 000 zł 101
X/110 Zajęcia judo dla dzieci 11 200 zł 88
Osiedle C X/115 Budowa placu zabaw przy ul. Cyganerii 6-8 211 314 zł 957
Osiedle D, G X/120 Remont chodników przy ul. Dębowej prowadzących do szkoły 242 256 zł 628
Osiedle E X/122 Osiedlowy Festyn Rodzinny 16 600 zł 398
X/121 Zagospodarowanie podwórka pomiędzy ulicami: Estetyczną, Elfów, Ejsmonda, Niepodległości 172 579 zł 298
Osiedle F, Zawiść X/123 Plenerowe animacje dla dzieci 10 000 zł 182
X/124 Zimowe półkolonie dla dzieci na osiedlu F 26 075 zł 175
X/125 Joga i aerobik dla dorosłych na osiedlu F 16 970 zł 144
X/129 Budowa wiaty rowerowej

przy ul. Wyszyńskiego 22-28

58 300 zł 135
X/126 Zajęcia ruchowe z elementami drużynowych gier sportowych 5 550 zł 82
X/128 Zajęcia taneczne dla dzieci na osiedlu F 9 500 zł 77
X/127 Zimowe integracyjne półkolonie dla dzieci 13 700 zł 72
Osiedle H, Ł X/131 Remont chodnika oraz nasadzenia wzdłuż ul. Hetmańskiej (od „Merino” do Hetmańskiej 8) 276 000 zł 440
X/132 Zumba dla dorosłych na osiedlu H 3 300 zł 141
K, L, Cztery Pory Roku X/136 Zielony Rynek osiedla K 223 476 zł 875
Osiedle N, O X/137 Remont drogi przy ul. Nałkowskiej 31 75 000 zł 623
X/138 Wakacyjna przygoda – półkolonie letnie dla dzieci 80 000 zł 399
Osiedle R X/139 Remont placu zabaw przy ul. Reymonta 9 – 37 171 602 zł 501
Osiedle T, W (część zachodnia) X/142 Zagospodarowanie terenu przy ul. Sikorskiego (teren pomiędzy Przedszkolem nr 17 i SP nr 7) 110 000 zł 1492
X/143 Festyn rodzinny na osiedlu  T 20 500 zł 341
X/141 Cykl warsztatów artystycznych dla dzieci na os T 18 500 zł 108
Osiedle Z, Z1 X/145 Remont drogi przy ul. Zaręby 13-29 155 131 zł 596
X/144 Festyn Rodzinny na osiedlu Z 30 000 zł 462
Reklama