Andrzej Dziuba, prezydent Tychów / fot. Tychy24.net

Miasto zapowiada, że będzie bronić interesu mieszkańców. Chodzi o budowę Centralnego Portu Komunikacyjnego i przebieg linii. Urząd Miasta Tychy opublikował oficjalne stanowisko w tej sprawie. 

Poniżej treść stanowiska przedstawiona przez tyski magistrat: 

„We wrześniu 2020 roku przedstawiciele CPK przedstawili Urzędowi Miasta Tychy wariant przebiegu linii kolejowej kierunku Katowice – Ostrava. Wariant ten przebiegał po istniejącym śladzie linii kolejowej Katowice – Tychy, następnie prowadził w kierunku południowym oraz w stronę gminy Wyry. Został on pozytywnie zaopiniowany wówczas przez przedstawicieli miasta oraz sąsiadujące z Tychami gminy. Przedstawiono także warunki i oczekiwania dotyczące proponowanego wariantu.

Reklama

Niestety, już w listopadzie 2020 roku poinformowano nas, że proponowany wariant nie jest już brany pod uwagę. Przedstawiono wówczas przebiegi linii kolejowych zbliżone do tych, które prezentowane są dzisiaj. Miasto Tychy wyraziło zdecydowany sprzeciw wobec proponowanych rozwiązań. Skierowano też pismo do Górnośląskiego Związku Metropolitalnego, z prośbą o wsparcie stanowiska miasta. Negatywne opinie przedstawiły również gminy sąsiadujące (Mikołów, Wyry, Orzesze i Łaziska Górne).

Dodatkowo, w sierpniu 2021 roku w imieniu gmin wchodzących w skład podregionu tyskiego w ramach Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii (Tychy, Bojszowy, Bieruń, Chełm Śląski, Kobiór, Imielin, Mikołów, Wyry, Lędziny, Łaziska Górne) skierowaliśmy pismo do Dyrektora Śląskiego Związku Gmin i Powiatów, w którym przedstawiliśmy zdecydowanie negatywne stanowisko, dotyczące proponowanej zmiany ustawy o usprawnieniu procesu inwestycyjnego Centralnego Portu Komunikacyjnego. W naszej ocenie przyjęcie ustawy pociągnie za sobą szereg poważnych konsekwencji (m.in. finansowych) dla samorządów, a także dla mieszkańców miast i gmin. Spowoduje chaos prawny (nowa specustawa ma jednocześnie zmienić aż 24 ustawy), a także podważa rolę samorządu jako fundamentu społeczeństwa obywatelskiego.

Niestety, przedstawiciele CPK nie uwzględnili uwag i oczekiwań samorządów dotyczących projektu. Konsultacjom społecznym poddano warianty, które uprzednio nie uzyskały aprobaty zainteresowanych gmin.

Dlatego sprzeciwiamy się planom budowy CPK w proponowanej formie. Będziemy bronić interesów miasta i mieszkańców Tychów. Uważamy, że zaproponowana przez nas we wrześniu 2020 roku propozycja byłaby rozsądnym połączeniem interesu wszystkich wspomnianych gmin.

Jednocześnie, nie możemy się zgodzić z zaproponowanym kilka dni temu przez Zarząd Powiatu Mikołowskiego przebiegiem linii kolejowej, który znacznie ingeruje w przestrzeń dzielnicy Wilkowyje. Apelujemy więc o powrót do rozmów na temat wariantu biegnącego istniejącym śladem kolejowym Katowice – Tychy w południowej części naszego miasta. Realizacja tego wariantu to rozwiązanie rozsądne, nie ingerujące w znacznym stopniu w tereny naszej gminy, a jednocześnie korzystne dla gmin Powiatu Mikołowskiego”.

Reklama