Autobus MZK Tychy / fot. UM Tychy

MZK Tychy powoli przestaje istnieć. Coraz bliżej fuzji organizatorów transportu publicznego na terenie naszego regionu. Zamiast trzech będzie jeden – Zarząd Transportu Metropolitalnego. To on będzie tworzył i modyfikował rozkłady jazdy czy ustalał przebieg linii. Zgromadzenie Metropolii wyraziło zgodę na przejęcie wszelkich praw i obowiązków KZK GOP, MZK Tychy oraz MZKP Tarnowskie Góry.

– Jesteśmy już niemal na końcu sfinalizowania tego wielkiego procesu, jakim jest pełna integracja dotychczas funkcjonujących związków komunikacyjnych, w jeden, metropolitalny – mówi Kazimierz Karolczak, przewodniczący zarządu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii o uchwale Zgromadzenia, które w poniedziałek (15 października) wyraziło zgodę na przejęcie wszystkich praw i obowiązków KZK GOP, MZK Tychy, MZKP Tarnowskie Góry.

Metropolia coraz bliżej

W poniedziałek sfinalizowane zostało również podpisanie porozumień ze wspominanymi związkami komunikacyjnymi ws. przekazania Metropolii zadań organizatora transportu publicznego.

Reklama

– Przed nami jeszcze ostatnie formalności, podpisanie stosowanych umów, ale bez poniedziałkowej uchwały Zgromadzenia nie byłoby to możliwe. Stworzenie spójnego systemu transportu publicznego od początku było naszym priorytetem, ponieważ od prawie 20 lat stanowiło to jedną z barier, utrudniających mieszkańcom podróżowanie po konurbacji śląskiej. Funkcjonowanie różnych systemów taryfowych i transportowych w jednym, dużym organizmie miejskim, w którym chcemy znosić sztuczne administracyjne podziały – byłoby kuriozalne – dodaje.

Cały proces związany z integracją transportu publicznego w Metropolii, rozpoczął się już 1 stycznia 2018 roku, czyli w dniu, gdy GZM rozpoczęła realizację swoich ustawowych zadań. Tego dnia weszły w życie wspólne taryfy dla biletów jednorazowych oraz zaczęły obowiązywać bezpłatne przejazdy dla dzieci i młodzieży do 16 lat, natomiast od 1 kwietnia – ujednolicona została taryfa dla biletów okresowych.

– O ile w tej pierwszej kwestii pasażerowie odczuli tę zmianę bezpośrednio, o tyle ta druga, związana z przejęciem zadań, praw i obowiązków dotychczasowych organizatorów transportu publicznego, jest bardzo ważna z punktu widzenia organizacyjnego – podkreśla z kolei Grzegorz Kwitek, członek zarządu GZM, który w Metropolii odpowiada za sprawy związane z transportem publicznym.

– Kiedy już KZK GOP, MZK Tychy oraz MZKP Tarnowskie Góry zostaną przejęte przez ZTM, to Metropolia właśnie będzie odpowiadać m.in. za projektowanie rozkładów jazdy czy ustalanie przebiegu tras poszczególnych linii. Z punktu widzenia organizatora komunikacji miejskiej na tak dużym obszarze, istotnym jest również ujednolicenie zasad finansowania i rozliczeń. Oznacza to, że wszystkie działania będą mogły przebiegać znacznie sprawniej, szybciej i skuteczniej – dodaje.

W Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii funkcjonuje prawie 440 linii autobusowych, tramwajowych i trolejbusowych, obsługujących łącznie prawie 7 tys. przystanków. Każdego dnia w trasie jest ok. 1,1 tys. autobusów oraz 170 tramwajów.

Tychy są jednym z trzech polskich miast, gdzie wciąż funkcjonują trolejbusy – codziennie jeździ tam 17 tego typu pojazdów.

Reklama