Laborantka / fot. Slaskie.pl

Nowe zakażenia koronawirusem w Tychach i regionie. Będą badać mutacje wirusa na Śląsku, Urząd Marszałkowski dofinansował kwotą ponad 5 mln zł projekt w tej sprawie. 

Dzisiaj Ministerstwo Zdrowia poinformowało o 6 802 przypadkach koronawirusa w całym kraju, 421 osób zmarło. Nowe przypadki pojawiły się też na Śląsku – dokładnie 702 oraz 33 przypadki śmiertelne.

W Tychach odnotowano 5 nowych zakażeń, nie było zgonów. W Katowicach np. mamy 54 nowe zakażenia oraz 3 zgony.

Reklama

W sumie w całym kraju zaszczepiono już przeszło 1,3 mln osób, w ponad 289 tys. osób dwoma dawkami.

Zbadają koronawriusa

W Sosnowcu natomiast laboratorium Gyncentrum dzięki wsparciu województwa zbada dokładnie 1,5 tys. próbek pochodzących od pacjentów z COVID-19. Uzyskane w toku badania dane umożliwią identyfikację ewentualnych nowo powstałych genotypów wirusa SARS-CoV-2 w populacji województwa śląskiego oraz ustalenie przebiegu COVID-19 na badanym terenie.

Laboratorium otrzyma z funduszy unijnych 2,5 mln zł na zakup sprzętu oraz adaptację pomieszczeń, w tym budowę obiektów kubaturowych. Po podpisaniu aneksu do umowy o dofinansowanie wartość całkowita projektu wyniesie ponad 5,2 mln zł.

Badania laboratoryjne wykażą też występowanie w próbkach innych patogenów, w tym wirusów grypy. To pierwsze tak dokładne i wieloparametrowe badanie populacji zamieszkującej konkretny rejon Polski.

„Będzie to najbardziej reprezentatywne badanie w skali całego kraju. Wyniki badań przeprowadzonych w Gyncentrum stanowić będą cenne źródło wiedzy na temat przebiegu, charakteru i dynamiki zakażeń wirusem SARS-CoV-2 na terenie Śląska. Zasilą także międzynarodowe bazy danych, takie jak GISAID, Global Alliance for Genomics and Health (GA4GH), ELIXIR, czy Europejskie Archiwum Nukleotydów (ENA), które monitorują występowanie różnych wariantów genetycznych wirusa SARS-CoV-2 i grypy na świecie „– wyjaśnia Emilia Morawiec, diagnosta laboratoryjny Laboratorium Genetycznego Gyncentrum, koordynator projektu.

Realizacja projektu ma zakończyć się pod koniec sierpnia.

„Wiążemy duże nadzieje z rozpoczętym we współpracy z Laboratorium Genetycznym Gyncentrum projektem. Śląsk, jak powszechnie wiadomo, został intensywnie dotknięty zachorowaniami na COVID-19. Z całą pewnością wynika to z dużej liczby przeprowadzonych testów i charakterystyki zaludnienia terenu. Projekt badawczy realizowany przez Gyncentrum z międzynarodowym rozmachem to zatem duża szansa dla naszego regionu, aby dowiedzieć się więcej na ten temat. Na podstawie wyników prowadzonych badań będziemy w stanie nie tylko oszacować przebieg pandemii na terenie województwa śląskiego, ale również dostosować schemat terapii do specyfiki zakażeń w populacji śląskiej” – akcentuje marszałek województwa Jakub Chełstowski.

 

Reklama