Artur Kruczek już nie jest dyrektorem Miejskiego Ośrodka Ulic i Mostów w Tychach. Zastąpił go Arkadiusz Bąk.

Szefem MZUiM-u byłem przez ponad 3 lata, a wcześniej w tyskim samorządzie przepracowałem prawie 20 lat. W życiu każdego z nas potrzebne są zmiany, bo tylko wtedy możemy się rozwijać. Odchodzę z dużym spokojem, bo wiem, że jednostka zostaje w rękach bardzo dobrego i przede wszystkim doświadczonego fachowca” – mówi Artur Kruczek, dotychczasowy dyrektor Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów w Tychach.

Arkadiusz Bąk jest absolwentem kierunków: inżyniera środowiska na Politechnice Łódzkiej, zarządzanie projektem europejskim na Akademii Ekonomicznej w Katowicach oraz MBA in Community Management
na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie.

Reklama

Pracę na rzecz samorządu rozpoczął w Regionalnym Centrum Gospodarki Wodno-Ściekowej (2003 r.), gdzie uczestniczył m.in. w realizacji projektu „Gospodarka ściekowa w Tychach”.

Od 2010 roku pracuje w Miejskim Zarządzie Ulic i Mostów na stanowisku Zastępcy Dyrektora ds. realizacji inwestycji, gdzie bezpośrednio nadzorował i zarządzał dużymi projektami infrastrukturalnymi, między innymi takimi jak: Przebudowa DK nr 1,  Budowa bezkolizyjnego węzła drogowego w rejonie ul. Turyńskiej i ul. Oświęcimskiej wraz z przebudową ul. Oświęcimskiej w Tychach, Inteligentny System Zarządzania i Sterowania Ruchem w Tychach. 

Reklama