Delegacja z Tychów i Bierunia w Ministerstwie Klimatu / fot. Agnieszka Wyderka-Dyjecińska

Pojechali do ministerstwa w sprawie zakładu, który może powstać w Tychach. Zakład, który będzie przetwarzał m.in. martwe zwierzęta ma powstać przy ulicy Lokalnej w Urbanowicach, nieopodal granicy z Bieruniem. Mieszkańcy protestują, miasto właśnie jest na etapie prac nad decyzją środowiskową w tej sprawie. Delegacja z Tychów i Bierunia udała się w tej sprawie do Warszawy, gdzie złożono petycję w Ministerstwie Klimatu.

Mieszkańcy objawiają się odoru oraz ogromnego ruchu pojazdów ciężarowych.

„Przekazaliśmy petycję podpisaną przez 3217 mieszkańców Bierunia, Tychów i okolic na ręce Ministra Pana Michała Wójcika i Wiceministra Klimatu i Środowiska Pana Jacka Ozdoby. Pragniemy serdecznie podziękować za dotychczasowe wsparcie, a jednocześnie liczymy, iż wyrażone stanowisko w naszej petycji przyczyni się do zablokowania budowy uciążliwej inwestycji w najbliższym sąsiedztwie domostw w Bieruniu i Tychach-Urbanowicach. Dzięki zaś regulacji prawnej, która pozwoli na przeprowadzenie oceny uciążliwości zapachowej, samorządy terytorialne zostaną wyposażone w instrumenty prawne umożliwiające eliminację odoru, by chronić zdrowie i życie naszych rodzin” – napisała w mediach społecznościowych Agnieszka Wyderka-Dyjecińska, radna powiatowa z Bierunia.

Reklama

Posłuchajcie, co powiedzieli nam mieszkańcy odnośnie inwestycji:


Stronę tyską reprezentował m.in. Łukasz Drob, przewodniczący Rady Dzielnicy Jaroszowice-Urbanowice-Wygorzele. Jak zaznaczył w rozmowie z Tychy24.net, w nadchodzącym tygodniu protestujący mieszkańcy będą chcieli przekazać prezydentowi Tychów petycję w sprawie sprzeciwu, co do powstania zakładu przy ulicy Lokalnej.

Jak wcześniej informowaliśmy, Miasto Tychy zapewnia, że jeszcze żadna decyzja w sprawie inwestycji nie została wydana.

„W związku z wnioskiem złożonym przez prywatnego inwestora – BM Recykling sp. z o.o. z siedzibą w Andrychowie, o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa instalacji beztlenowego przetwarzania odpadów biologicznych na działce o nr ewid. 354/29, obręb Urbanowice, miejscowość Tychy”, zlokalizowanego przy ul. Lokalnej, informujemy, że postępowanie w tej sprawie jest w toku. Wniosek rozpatrywany jest przez Urząd Miasta Tychy pod kątem formalno – prawnym. Wraz z wnioskiem złożony został raport oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, który aktualnie podlega opiniowaniu oraz uzgodnieniu przez organy zewnętrzne: Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska, Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny, Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej oraz Urząd Marszałkowski” – poinformowała Tychy24.net, Ewa Grudniok rzecznik tyskiego magistratu.” Chcemy wyraźnie podkreślić, że postępowanie trwa, a decyzja w tej sprawie nie została jeszcze wydana. Procedowanie sprawy może potrwać nawet kilka miesięcy.

Miasto też poinformowało, że rzeczona inwestycja jest niezgodna z planem miejscowym.

„Wyznaczony w obowiązującym planie teren infrastruktury technicznej w zakresie gospodarowania odpadami o symbolu O jest terenem inwestycji celu publicznego.  Dlatego realizacja w jego granicach inwestycji wyłącznie komercyjnych i nie mających użytecznego znaczenia dla lokalnej albo ponadlokalnej wspólnoty samorządowej nie jest zgodna z obowiązującym planem miejscowym. Tym samym inwestycje, które nie urzeczywistnią interesu publicznego, nie mogą być realizowane w granicach tego terenu” – poinformowała radnych Magdalena Zdebel, naczelnik Wydziału Planowania Przestrzennego i Urbanistyki Urzędu Miasta Tychy.

 

Sprawa jest w toku. O jej rozwoju będziemy informować.

Reklama