Mieszkańcy Tychów / fot. Tychy24.net

Radny chcę wprowadzenia „Karty Mieszkańca” w Tychach. Będzie taniej dla tyszan? Z pomysłem wzorowanym na inne miasta do władz Tychów, zwrócił się radny Michał Kasperczyk. Podobna karta działa w Katowicach, tam mieszkańcy płacą połowę taniej za wejście na basen czy za parking. Podobnego rozwiązania – tańszych usług miejskich – chce tyski radny. 

„Program byłby realizowany w takich obszarach jak kultura, sport i rekreacja, turystyka i wypoczynek, oświata i wychowanie, zdrowie i pomoc społeczna, handel i usługi, a także opłat parkingowych” – podkreśla Michał Kasperczyk. „Dając wzmocnienie poczucia tożsamości lokalnej mieszkańców, poprawę warunków i jakości ich życia poprzez ułatwienie im dostępu m.in. do dóbr kultury, sportu i rekreacji, a także promocję Tychów jako miejsca atrakcyjnego do osiedlania się oraz zachęcenie zarówno mieszkańców, jak i osób spoza miasta do meldowania się w Tychach i płacenia tu podatków, a tym samym ma przyczyniać się do rozwoju miasta” – dodał. 

Radny zaproponował też stworzenie karty Metropolitalnej obejmującej zasięgiem obszar GZM. Kartę można wprowadzić w dwóch formach wirtualnej oraz fizycznej.

Reklama

Na razie nie ma odpowiedzi miasta na interpelację radnego. 

Reklama