Budżet Obywatelski / fot. UM Tychy

Rusza nabór wniosków do Budżetu Obywatelskiego. Mieszkańcy mają 5 mln zł do wydania. Nabór wniosków rozpoczyna się 1 i potrwa do 23 lutego. 

„Budżet Obywatelski pozwala mieszkańcom na wybór, które z zadań budżetu miasta powinny być zrealizowane w pierwszej kolejności. W ramach Budżetu Obywatelskiego mieszkańcy mogą proponować projekty obejmujące całe miasto oraz części miasta, zwane okręgami konsultacyjnymi” – informuje magistrat. 

Projekt do Budżetu Obywatelskiego może złożyć każdy mieszkaniec na formularzu do 23 lutego 2023 r.

Reklama

Nowości w Budżecie Obywatelskim 2024

Projekt dotyczący całego miasta musi zostać poparty przez 40 mieszkańców. Nowością natomiast jest to, że projekt obejmujący okrąg konsultacyjny musi zostać poparty przez 15 mieszkańców, którzy mieszkają w bezpośrednim sąsiedztwie miejsca jego realizacji.

„W tym roku osoby weryfikujące wnioski szczególną uwagę będą zwracać na listy poparcia. Chcemy, aby projekty dotyczące poszczególnych osiedli i dzielnic były poparte przez osoby faktycznie zamieszkujące daną okolicę” – mówi Iwona Bińkowska, naczelnik Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miasta Tychy.

Zmiany dotyczą również sposobu głosowania na projekty. W tegorocznym głosowaniu każdy mieszkaniec może oddać swoje głosy na dwa projekty obejmujące całość miasta oraz na dwa projekty dotyczące okręgów konsultacyjnych. Do realizacji zostaną wybrane projekty, które otrzymają największą liczbę głosów, nie mniej niż: 80 głosów ważnych w przypadku projektów obejmujących całość miasta lub 30 głosów ważnych w przypadku projektów obejmujących dany okręg konsultacyjny.

Ponadto w nowym Zarządzeniu znajduje się zaktualizowany wykaz ulic i kwot dla każdego okręgu. Wszystkie informacje na temat Budżetu Obywatelskiego dostępne są na stronie razemtychy.pl

Harmonogram Budżetu Obywatelskiego na 2024 r.:

 • Zgłaszanie projektów: od 1 do 23 lutego 2023 r.
 • Weryfikacja formalna i merytoryczna zgłoszonych projektów: od 24 lutego do 5 maja 2023 r.
 • Spotkania z mieszkańcami: od 8 maja do 22 czerwca 2023 r.
 • Promocja projektów przez mieszkańców: od 17 lipca do 18 września 2023 r.
 • Głosowanie na projekty: od 8 do 18 września 2023 r.
 • Ogłoszenie wyników głosowania: do 6 października 2023 r.

Złoż wniosek! 

Wniosek może zgłosić każdy mieszkaniec miasta. W przypadku osób niepełnoletnich potrzebna będzie zgoda rodzica / opiekuna prawnego.

Projekt należy złożyć na aktualnym formularzu zgłoszeniowym, który można pobrać:

 • ze strony razemtychy.pl
 • w Głównym Punkcie Konsultacyjnym przy ul. Barona 30 pokój 209
 • w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miasta Tychy przy al. Niepodległości 49
 • w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Tychach przy al. Piłsudskiego 16 oraz w jej filiach.

Formularze do BO można składać na projekty obejmujące:

1. całe miasto – 500 000 zł

 • skierowane są do ogółu mieszkańców m.in. zadania na terenie parków, OW Paprocany, wybiegi dla psów lub obejmujące co najmniej 2 okręgi konsultacyjne lub dotyczące placówek oświatowych;
 • wymagana liczba osób popierających wniosek to 40 osób.

2. części miasta, zwane okręgami konsultacyjnymi – 4 500 000 zł

 • usytuowane na terenie jednego z okręgów konsultacyjnych;
 • wymagana liczba osób popierających wniosek to 15 osób, zamieszkujących w okolicy proponowanego projektu.

Wypełniony formularz można złożyć:

 • osobiście w Urzędzie Miasta Tychy w Biurze Obsługi Klienta lub w Głównym Punkcie Konsultacyjnym,
 • listownie na adres: Urząd Miasta Tychy, al. Niepodległości 49, 43-100 Tychy z adnotacją na kopercie „Budżet Obywatelski”,
 • elektronicznie zeskanuj i wyślij na adres: kontakt@razemtychy.pl (oryginały dostarcz do Wydziału Spraw Społecznych i Zdrowia przy ul. Barona 30 pokój 209 w terminie 7 dni).

Wsparcie oferowane mieszkańcom na etapie zgłaszania projektów

Wszystkie informacje dotyczące nowej edycji oraz wzory wniosków można znaleźć na stronie poświęconej Budżetowi Obywatelskiemu – razemtychy.pl

W dniach 1 – 23 lutego 2023 r. pracownicy Wydziału Spraw Społecznych i Zdrowia pełnić będą dyżur, podczas którego udzielą wszelkich informacji osobom zainteresowanym złożeniem wniosku do BO. Dyżur będzie się odbywał w Głównym Punkcie Konsultacyjnym przy ul. Barona 30 pokój 209 (piętro I)  zgodnie z następującym harmonogramem:

Poniedziałek: 7:30 – 15:30

Wtorek: 7:30 – 15:30

Środa: 7:30 – 15:30

Czwartek: 7:30 – 17:30

Piątek 7:30 – 13:30

W przypadku dodatkowych pytań zachęcamy do kontaktu telefonicznego pod numerami: 32 776 35 55 oraz 32 776 35 59.

Reklama