Szkoła w Tychach / fot. Urząd Miasta Tychy

Rusza rekrutacja do przedszkoli i szkół w Tychach. Od 1 lutego 2023 roku. Gdzie i jak składać podania? 

REKRUTACJA DO KLAS CZWARTYCH SPORTOWYCH

Już od 1 lutego 2023 r. ruszy rekrutacja do oddziałów sportowych klas czwartych szkół podstawowych. Wnioski będą przyjmowane do 3 marca 2023 r. bezpośrednio przez szkoły podstawowe, które prowadzą oddziały sportowe:

Reklama
 • Szkoła Podstawowa nr 10 Gustawa Morcinka (siatkówka dziewcząt  i chłopców)
 • Sportowa Szkoła Podstawowa nr 19 Mikołaja Kopernika (pływanie dziewcząt i chłopców, siatkówka dziewcząt, koszykówka chłopców)
 • Szkoła Podstawowa nr 35 z Oddziałami Integracyjnymi Matki Teresy z Kalkuty (piłka ręczna dziewcząt  i koszykówka chłopców)
 • Szkoła Podstawowa nr 36 Narodów Zjednoczonej Europy (hokej/unihokej dziewcząt i chłopców)

Kandydat ubiegający się o przyjęcie do klasy sportowej musi posiadać bardzo dobry stan zdrowia, potwierdzony orzeczeniem lekarskim, wydanym przez lekarza POZ oraz pozytywny wynik prób sprawności fizycznej.

REKRUTACJA DO KLAS PIERWSZYCH SZKÓŁ PODSTAWOWYCH

W dniach od 6 lutego do 24 lutego 2023 r.  będą prowadzone zapisy do klas pierwszych szkół podstawowych.  Rekrutacja do klas pierwszych jest wspomagana systemem elektronicznym. Spełnianie obowiązku szkolnego obejmuje dzieci 7-letnie (rocznik urodzenia 2016), natomiast dzieci 6-letnie mogą od września 2023 r. zostać uczniami szkoły, jeśli odbyły roczne przygotowanie przedszkolne, bądź posiadają opinię o możliwości rozpoczęcia nauki wydaną przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną.

ZGŁOSZENIE do szkoły obwodowej będzie można wypełnić na Tyskim Portalu Oświatowym w zakładce Rekrutacje, a po wypełnieniu wydrukować, podpisać i złożyć w szkole w sposób określony przez placówkę. W Tychach są prowadzone 24 publiczne szkoły podstawowe, w tym 5 z nich w zespołach szkolno-przedszkolnych.

W sytuacji zamiaru zapisania dziecka do klasy pierwszej: Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I stopnia w Zespole Szkół Muzycznych, Sportowej Szkoły Podstawowej nr 19 im. Mikołaja Kopernika lub do szkoły „pozaobwodowej” należy wypełnić WNIOSEK, wydrukować i podpisany złożyć w szkole, do której aplikujemy.

Rodzice dzieci, które posiadają orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, ubiegający się o przyjęcie dziecka do oddziału integracyjnego lub specjalnego powinni zgłosić się bezpośrednio do placówki z oddziałami integracyjnymi lub specjalnymi, którą jest zainteresowany. Oddziały specjalne prowadzi Szkoła Podstawowa Specjalna nr 12 w Zespole Szkół Specjalnych nr 8. Oddziały integracyjne prowadzone są w szkołach:

 • Szkoła Podstawowa nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi
 • Szkoła Podstawowa nr 22 z Oddziałami Integracyjnymi Rafała Pomorskiego
 • Szkoła Podstawowa nr 35 z Oddziałami Integracyjnymi im. Matki Teresy z Kalkuty
 • Szkoła Podstawowa nr 40 z Oddziałami Integracyjnymi im. Gen. Jerzego Ziętka

REKRUTACJA DO ODDZIAŁÓW DWUJĘZYCZNYCH KLAS SIÓDMYCH  

13 lutego 2023 r. rozpocznie się rekrutacja do oddziałów dwujęzycznych klas siódmych  szkół podstawowych. Wnioski będzie można składać do 10 marca 2023 r. do szkół:

 • Szkoła Podstawowa nr 13 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Jana III Sobieskiego
 • Szkoła Podstawowa nr 14 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Armii Krajowej
 • Szkoła Podstawowa nr 37 z Oddziałami Integracyjnymi im. Kornela Makuszyńskiego

Do oddziału dwujęzycznego przyjmuje się ucznia, który uzyskał pozytywny wynik sprawdzianu predyspozycji językowych. Informacje o egzaminie można uzyskać w placówce, do której zostaje złożony wniosek.

REKRUTACJA DO PUBLICZNYCH PRZEDSZKOLI I ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH  NA ROK SZKOLNY 2023/2024

Rekrutacja do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych, wspomagana systemem elektronicznym,  rozpocznie się 13 lutego 2023 r. Formularz wniosku będzie dostępny do pobrania na Tyskim Portalu Oświatowym w zakładce rekrutacje.  We wniosku można wskazać maksymalnie 3 placówki pamiętając, że ich kolejność na wniosku oznacza hierarchię ważności. Wypełniony WNIOSEK należy złożyć w przedszkolu pierwszego wyboru do dnia 27 lutego 2023 r. 

O przyjęcie na wolne miejsca w tyskich publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych mogą ubiegać się dzieci w wieku od 3 do 6 lat, zamieszkałe na terenie Miasta Tychy.

W Tychach prowadzone są 22 publiczne przedszkola, w tym 5 w zespołach szkolno-przedszkolnych. W czterech przedszkolach prowadzone są oddziały integracyjne, a w jednym oddziały specjalne:

 • Przedszkole nr 8 „Zielony Ogród” z Oddziałami Integracyjnymi
 • Przedszkole nr 10 z Oddziałami Integracyjnymi
 • Przedszkole nr 12 z Oddziałami Integracyjnymi i Specjalnymi
 • Przedszkole nr 29 z Oddziałami Integracyjnymi

Więcej informacji na temat rekrutacji do przedszkoli i do szkół podstawowych na Tyskim Portalu Oświatowym https://oswiata.tychy.pl/ w zakładce REKRUTACJE.

Reklama